Уважаеми г-н председател на ФНТС (Федерация на научно-техническите съюзи в България) проф. Иван Ячев,

Уважаеми чл. кореспондент Петър Гецов от Българска академия на науките

Уважаема г-жо Пенка Лазарова от Съюза на учените

Уважаеми г-н председател на Съюза на изобретателите в България д-р инж. Марио Христов,

Уважаеми изобретатели и селекционери,,

Уважаеми колеги,

Дами и господа!

Водещата на събитието поздрави присъстващите с „Добре дошли” в НАЦИОНАЛНИЯ ДОМ НА ТЕХНИКАТА на тазгодишната церемония по награждаване на победителите в конкурсите “ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА-2023 и МЛАД СЕЛЕКЦИОНЕР НА ГОДИНАТА-2023. “

Домакин и организатор на събитието и конкурсите е Съюзът на изобретателите в България с подкрепата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Прогресът на съвременния свят и подобреното качество на живот на всички нас се дължи на изобретателите. Иновациите им допринасят за повишената ефективност на производствата, подобрените условия на труд и за икономическия просперитет. На тях дължим по-качествената храна на нашата трапеза, подобрението на нашето здраве, домовете ни и околната среда. Благодарение на тях човечеството осъществява своите крилати блянове, като опознаването на мистериите на Вселената и на живота.

С тази церемония желаем да отдадем заслуженото уважение на всички вас, българските изобретатели и селекционери, за вашите творчески идеи, оригинални креативни решения и иновативни постижения.

Преди да разберем кои са най-достойните в конкурсите, искам да представя многоуважаемите членове на двете журита, които са участвали в избора на носителите на големите награди.

Комисия за „Изобретател на годината”:

Доц.. Емил Влахов – Институт по физика на твърдото тяло към БАН – Председател,

доц. д-р инж. Димитър Колев – Институт по инженерна химия към БАН,

доц. д-р Лъчезар Хрисчев – ръководител на Катедра „Технология и механизация на строителството” към Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия,

инж. Зорка Милева – екс Заместник-председател на Патентното ведомство на Република България.

 Комисия за “Млад селекционер на годината”:

Проф. доктор на селскостопанските науки Славка Лукипудис – Председател, зам.-председател на СИБ, ресорен отговорник за научните селекционни институти, доц. д-р Деница Сербезова, Лесотехнически Университет – София, доц. д-р Роксандра Памукова-Майкълсън, Медицински университет – София.

Проф. Иван Ячев, председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, отправи своето приветствие. А след него изказване направи д-р инж. Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България

Водеща: Сега идва моментът да обявим номинациите в конкурса „Млад селекционер на годината” „Безспорно създаването на сорт растение или породи животни е изобретение в областта на земеделието. В областта селекцията на сортове растения са номинирани селекционери, демонстрирали свои селекционни постижения.

Резултатите от обсъждането на номинираните и решението на компетентното жури ще бъдат обявени от зам.-председателя на СИБ проф. дсн Слава Лукипудис.:

Номинация № 1: проф. д-р Димитър Сотиров в колектив с Атанас Благов от Института по Земеделие, Кюстендил за представения най-нов сорт ябълка Сияна.

Сортът е получен от целенасочена хибридизация на устойчивите на струпясване сортове Флорина и Макфрий. Присаден на подложка ММ 106 сортът встъпва в плододаване на втората година след засаждането, плодоноси предимно на къси и слаби плодни клонки, което улеснява резитбата за плододаване. При условията на района плодовете узряват около 20–25 септември, т.е. с около една седмица преди тези на Златна превъзходна. Консумативната им зрелост почти съвпада с беритбената или настъпва до десетина дни след брането. Сияна е високо родовит и редовно плодотдаващ сорт.

Сумарният добив за периода 2012-2021г. е 221,9 kg/дърво, което е с 26,7% повече от този на стандарта (175,1 kg/дърво).

Характкеризира се с превъзходни качества на плодовете, с характерна устойчивост на растенията на болести и повратни застудявания.

Плодовете са атрактивни, с много добро качество, подходящи за прясна консумация и продължителен срок на съхранение при обикновени условия. Като практически устойчив на струпясване сортът е подходящ за производство на екологично чиста плодова продукция.

Селекционер е най-младият професор в системата на ССА Д. Сотиров, които получи заслужената награда – Златен Плакет и Диплома за върховото постижение в селекцията на сортове овощни видове.

Номинация № 2: Стойностното селекционно постижение – сорт твърда пшеница Дейче, беше представен от Института по полски култури – Чирпан и е постижение на младия, амбициозен и трудоблюбив селекционер, доц. д-р Рангел Драгов в колектив с Красимира Танева.

В България твърдата пшеница е традиционна култура и условията са благоприятни за нейното отглеждане. Основна цел е постигането на високи и стабилни добиви и качество на зърното отговарящо на световните стандарти.

В ИПК – Чирпан са създадени над двадесет сорта твърда пшеница, като над десет от тях са от последните десет години.

Новите сортове твърда пшеница с висок потенциал за добив са: Предел, Тракиец, Кехлибар, Сая, Церера, Реядур, Райлидур, Хеликс, Виоми, Дечко и Дейче.Те отговарят на световните изисквания за производство на макаронени изделия.

Новият сорт твърда пшеница с висок потенциал за добив представен тази година – Дейче има следните Предимства:

Сортът се отличава с висока добивност (от 800 до 850 кг/дка). Притежава висока сухо- и студоустойчивост. Средна до висока устойчивост на разпространените стопански важни болести (брашнеста мана, ръжди, листни петна и др). Растенията изкласяват през периода 20–25 май и са високи от 90 до 96 см, но стъблата са устойчиви на полягане, което улеснява жътвата без съществени загуби на зърно. Зърното е едро (от 45 до 47 грама абсолютно тегло и от 79 до 80 kg/hl хектолитрова маса). Зърното притежава много добри технологични качества: има високо съдържание на жълти пигменти, мокрият глутен е 29–30%, а стъкловидността достига в рамките на 95 до 97%. Най-новият сорт Дейче се отличава с висока добивност, устойчивост на неблагоприятни, стресови условия и с качествено зърно.

Номинация № 3: Колектив на Института по царевицата, гр. Кнежа, участва с два нови хибрида царевица: Кнежа 649 и Кнежа 650А. Идвата са късни хибриди, от групата по ФАО 600-700.

Институтът в гр. Кнежа се характеризира с интензивна и ефективна селекционна дейност по създаването на хибриди царевица за зърно. Той работи по програми за селекция на сортове и хибриди на захарна и пуклива царевица, както и за царевични сортове за силаж.

Създадените от институтския селекционен колектив, хибриди се характеризират с висока добивност, достигаща до 900–1200 кг от декар, чисто бонифицирано зърно. Това са биологическите възможности на тази култура, наречена с основание „Царица на полето“ поради това, че добивността им няма биологически „таван“.

Представените хибриди царевица са от групата по ΦАΟ 600-700, характерни с продължителния си вегетационен период в рамките над 150 дни и това дава възможност на стопаните от по-равнинните райони да ги отглеждат с успех.

И така: „Млад селекционер на годината“ е доц. д-р Рангел Драгов.

Моля, за Вашите аплодисменти за иновативните постижения на българските селекционери в земеделието.

И сега нека да пристъпим към резултата от конкурса за „Изобретател на годината”.

Наградата в този конкурс ще бъде обявена и връчена от председателя на Съюза на изобретателите в България д-р инж. М. Христов.

Номинация № 1 е за инж. Илия Чорбов, участвал в конкурса с изобретението – „Устройство за получаване на разпенени гранули от композитен материал”.

Изобретението се отнася до устройство за получаване на разпенени гранули от композитен материал, състоящ се от смляно отпадъчно домакинско стъкло и продукт от изгорели люспи на оризови зърна. Предимство на изобретението е специалната конструкция и използването на 2 отпадъка: смляно отпадъчно домакинско стъкло и продукт с фина структура и нано размери на частиците от изгарянето на люспи от оризови зърна, с възможност за получаване на различни по големина качествено разпенени гранули при най-икономично използване на енергията за получаване. Полученият материал е дишащ, т.е. със свързани, проходими пори, което е предпочитано при използване за топлоизолация, за да не се образува влага от конденз в помещенията.

Номинация № 2 е за проф. дтн д-р по физика инж. Гаро Мардиросян.

Участвал в конкурса с 4 изобретения в областта на защитата от бедствия и аварии и защита на критична инфраструктура.

Кинематична система за ранно предупреждение за земетресение към обекти на критична инфраструктура

Приложението на изобретението е при антисеизмична защита на обекти от критична инфраструктура – например атомни електроцентрали, язовирни стени и други, от въздействието на разрушителни сеизмични вълни. Базира се на разлика в скоростите между надлъжната и напречната сеизмична вълна. Първата – надлъжната вълна, която се движи с по-голяма скорост, но има по-малко разрушително действие, задейства системата, което дава възможност да се реагира до пристигането на втората – напречна вълна, движеща се с по-малка скорост но имаща разрушително действие.

Система за ранно предупреждение по поречието на язовирна стена

Изобретението се отнася до система за ранно предупреждение по поречието под язовирна стена, чрез която се подава предупредителен сигнал към населението, съответните служби и структури, попадащи в заливната зона при висока водна вълна следствие аварийно отваряне или разрушаване на преливника или основни изпускатели, повреди в язовирната стена. Приложението е при защита на населението и инфраструктурата в поречието под язовирната стена от разрушителното действие на водната вълна в описаните случаи.

Автономна станция за пасивен радар с интернет на нещата

Пасивно устройство, което не излъчва радиовълни, а само приема такива. За облъчване на наблюдаваните цели се използват съществуващи подходящи некоопериращи радиопредаватели, разположени на известно разстояние от станцията. Прилага се е при дистанционни изследвания на земната йоносфера от повърхността на Земята, проследяване на небесни тела и изкуствени спътници на Земята, контрол на въздушното пространство и акваторията, наблюдение на автомобилния трафик и др.

Мултикоптер с вграден импулсен електромагнитен геофизичен прибор

Устройството е с вграден импулсен електромагнитен геофизичен прибор, пренасящ камера или друг полезен товар. Приложението е при изследване чрез безпилотни летателни апарати на земната повърхност и в дълбочина под нея с цел откриване на обекти с електропроводни и феромагнитни характеристики като наземни и подземни сухопътни мини (в това число противопехотни и противотанкови мини), оръжейни депа, резервоари, тръбопроводи, кухини, галерии, тунели и др.).

Номинация № 3 за  инж. Николай Димитров, участвал в конкурса с изобретението „Дезинфектор за банкноти”.

Целта на изобретението е да се създаде дезинфектор за банкноти, които минават на каса в заведенията за обществено хранене, търговската мрежа, банковия сектор и навсякъде, където се работи с банкноти. Предимствата на банкноти дезинфектора спрямо съществуващите дезинфектори са, че липсва помпа за подаване на дезинфекционната течност вертикално нагоре, а подаването става гравитачно от резервоара към тампоните, поради което не е необходим сензор за налягане. Изсушаването на банкнотите става чрез струя топъл въздух с константна температура, което е гаранция да не се повреждат банкнотите.

Моля, за Вашите аплодисменти за номинираните изобретатели.

Бихме желали да представим на вниманието Ви последния енциклопедичен труд на проф. Гаро Мардиросян „Въведение в космонавтиката“, който излезе от печат миналата седмица. Книгата е посветена на 50- годишнината от обявяването на България за космическа държава. В нея са описани световните постижения в областта на изучаването и завладяването на космоса, сред които прави впечатление водещият иновативен принос на редица български учени. Изданието е с богат цветен снимков материал и може да бъде закупено от желаещите. Естествено, ще имаме привилегията да получим автографи от автора. Проф. Мардиросян работи върху редица знакови иновативни космически проекти, сред които е първият изкуствен спътник на земята, произведен у нас „Интеркосмос България 1300”, посветен на 1300-годишнината от създаването на нашата държава. Изстрелването на „Интеркосмос България 1300” ни отрежда 17-то място в света от страните извели своя апаратура в Космоса.

Чл. кореспондентът Петър Гецов, дългогодишен Директор на Института по космически изследвания и технологии към Българска академия на науките сподели с няколко думи приноса на българските изобретатели за завладяването на космоса и за настоящата книга.

Съюзът на изобретателите в България се гордее със световните постижения на нашите сънародници.И накрая за мен е чест да обявя, че специален гост на церемонията ни е тенорът – солист на операта на град Кийл в Германия Любомир Георгиев. Той е подготвил специален музикален поздрав за българските изобретатели и селекционери, които огрявайки живота ни с иновациите си допринасят за прогреса на родината ни. Маестро, заповядайте на сцената.

Празникът приключи с коктейл по повод на годишната церемония Изобретател на годината 2023, млад селекционер на годината 2023, организирана от Съюза на изобретателите в България.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук