„Животновъдната наука – предизвикателства и иновации”

От 1 до 3 ноември 2023 г. в София се проведе научна конференция с международно участие „Животновъдната наука – предизвикателства и иновации”. Тя беше организирана от Института по животновъдни науки – Костинброд. В своето приветствие при откриването на форума проф. Мая Игнатова, директор на Института но животновъдни науки, Костинброд подчерта, че животновъдната наука и животновъдството са стълб на глобалната хранителна система и допринасят за намаляване на бедността, за продоволствената сигурност, за развитието на селското стопанство. В стратегическата програма на ФАО до 2031 година е залегал принципът на „Четирите по-добри” – по-добро производство, по-добро хранене, по-добра околна среда, по-добър живот, каза проф. Игнатова и изтъкна значението на животновъдната наука с нейните иновативни постижения за постигането на тези цели.

В конференцията със свои научни презентации участваха учени от страни като Виетнам, Турция, Великобритания, Китай, Молдова и Сърбия, както и научни работници от научни институти и центрове от цялата страна, Селскостопанска академия и със специалната подкрепа на Ел Би Булгарикум. Г-жа Деница Денчева от Дирекция Животновъдство прочете поздравителен адрес от името на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев. В него се посочва че темите, които ще се дискутират на конференцията дават възможност да се анализират важни аспекти от сферите на генетиката, развъждането, храненето, физиологията, биохимията, екологията и качеството наживотинската продукция на селскостопанските животни. Важно е да се обърне специално внимание върху храненето на животните и да се работи за добиването на качествена продукция отговаряща на стандартите на Европейския съюз. Такива поздравителни адреси бяха прочетени и от представителите на чуждестранните посолства и научни институти учасници в конференцията, както и от г-жа Валентина Васильонова, председател на федерациата на независимите синдикати в земеделието към КНСБ. От името на Научния Институт по биотехнологии в зоотехниката и ветеринарната медицина на Република Молдова неговият директор Олег Машнер поднесе Диплом на Института по животновъдни науки в Коснтинброд за най-високи благодарности за изключителното и трайно партньорство в областта на научните изследвания и иновациите. Дипломът беше приет с вълнение и благодарности от проф. Мая Игнатова.

Информация на Орало БГ

Красимир Пеков

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук