На 29.03.2019 г. в Аграрния факултет на Тракийския университет – Стара Загора АИлФБ проведе общо събрание, за да направи както финансов, така и отчет на цялостната си дейност през 2018 г.

Водещата събитието и изп. директор на Асоциацията, д-р Евгения Ачкаканова, поздрави аудиторията и след като обяви наличието на кворум, представи новите кандидати за членство в Асоциацията с пояснението, че те кандидадстват, за да подобрят работата си с избраната от тях порода овце Ил дьо Франс, за да ползват опита и знанията на Асоциацията и да станат от водещите ферми. Още в началото приемът на тези кандидати беше гласуван с единодушното съгласие на събранието и така  се определи  пълноправното им  членство и правото им на гласуване.

Освен членове на Асоциацията и на УС на АИлФБ в залата присъстваха и доц. Димитър Панайотов – декан на Аграрния факултет на Тракийския университет – Стара Загора, проф. Радослав Славов, един от основателите през 2005 г. на Асоциацията, проф. Илия Димитров – главен селекционер на Ил дьо Франс в България, който пръв е направил внос на породата през далечната 1968-а година. За новите членове д-р Ачкаканова представи и председателя на АИлФБ, г-н Пламен Николов, управител на „Агроевроплант” ЕООД – с. Царевец, както и представителите на контролния орган ИАСРЖ – г-н Стоян Стоянов, от ЦУ на службата, и г-жа Мария Боева, директор отдел Централна и Югоизточна България.

Отчетът за 2018 г. на АИлФБ, изготвен от председателя на Асоциацията г-н Пламен Николов, съдържа изчерпателна информация за: числеността на животните от породата Ил дьо Франс в България в периода 2008–2018 г.; броят животни под селекционен контрол; разпространението; породната характеристика, организиране и провеждане на селекционния процес. В доклада си г-н Николов разглежда още и: изискванията при контрол на продуктивните признаци, което включва етапите на – маркиране, анализ на постигнатите селекционни лимити, обработка на информацията и изработване и закупуване на зоотехническа документация; резултатите – контрола на продуктивните признаци за 2018 г., която точка  включва – интензитет на растеж по възрастови периоди на контрола и пол на приплодите, плодовитост и бонитировка. Електронната родословна книга (ЕРК) на Асоциацията има специално място в доклада. Тук се засягат база данни и функционалност на системата, надграждане на ЕРК и обработка на данните, как да се получават справките и видове справки. Аудиторията беше запозната още с: държавната помощ за водене на родословна книга и определяне на продуктивността и генетичните качества на животните, а също и с държавната помощ за организиране и участия в изложения по овцевъдство; с препоръчителните цени на чистопородните животни, продавани от членове на АИлФБ. Накрая бяха разгледани някои други дейности и участия на Асоциацията, какти и  – дейността и проекто-бюджета на АИлФБ за 2019 г.

След като се гласуваха и приеха както отчетът за 2018 г., така и  проектобюджетът за 2019 г. и двамата контролиращи от ИАСРЖ г-н Стоян Стоянов и г-жа Мария Боева направиха своите препоръки към земеделските производители, като предупредиха, че след юни месец ще се правят внезапни проверки от съответните европейски институции. Тези проверки се активират поради европейските субсидии, които се получават, и е редно да се отчете спазването на регламента и законовите норми. Г-н Стоянов и г-жа Боева изразиха одобрението си заради свързаността на Асоциацията, чийто офис се намира в Аграрния факултет на ТУ – Стара Загора, с науката, поради което се наблюдават най-добри практики в работата с тази порода заради спазването на  европейския регламент. Трябва да е ясно, тук фермерите са селекционери, гонят селекционен модел.

През втората част на срещата д-р Ачкаканова изнесе лекция, придружена с в видео-илюстрация, демонстрираща опита на френската Асоциация при отглеждане на породата Ил дьо Франс, а така също и впечатленията си от животновъдни  изложения както в България, така във Франция.

Във Франция при агнене помат, когато овцата-майка не може да роди в продължение на повече от 1 час. Трябва да се хванат задните крачета на агнето, за да се издърпа без проблем. Когато една майка роди повече от две агнета, то трябва да се направи така, че други майки с по едно агне да приемат по още едно с цел доброто отглеждане и изхранване. Това се показа на екран както в наша ферма (фермата на Пламен Николов – от майка с 4 агънца две се „осиновиха” от други две майки с по едно агне), така и във френска ферма. За да се отбележи кое агне от коя майка е, се прави номерация. Майката се отбелязва с номера на новороденота, а електронна марка с този номер се слага на ухото на малкото.

„На управителен съвет решихме, че трябва да заявявате броя на очакваните агънца и ние от Асоциацията ще поръчваме за всички родени агнета електронни марки. Така ще се установява по-висока плодовитост, което да води до по-висока икономическа изгода” – заяви д-р Ачкаканова, а по-нататък продължи разказа си с работата в обора: „Ето какво правят французите… Сутрин, към 6.30, в период на агнилна кампания фермерът  влиза в обора и първо оглежда за новородени агънца и дали има започващи раждането овце-майки. Те трябва да се отделят от стадото.  Следва разхвърляне на слама с раздаващо ремарке върху гърбовете на  овцете, с  което се осигурява несменяемата постеля.. Някъде към 10ч. от култивирано пасище с комбайн стопанинът е събрал зеления  фураж от тревни смески, адаптирани за хранене към съответното стадо. Веднага с фуражораздафащо ремарке яслите се зареждат с окосения  зелен фураж от два-три  вида треви, избрани за месодайно направление овце. Вечер в яслите се слага слама…”

Със следващите кадри на екрана Евгения Ачкаканова въвежда темата за изложенията у нас и във  Франция. Целта е да се покаже най-доброто, на което са способни овцевъдите, да споделят опит, да приложат новостите от науката в практиката и най-накрая да се стигне до добра реализация на търговете за животни за клане, животни за разплод и др. Точно на тези търгове се доказва високият имидж на най-добрите ферми – производители на породата овце Ил дьо Франс. Така в приятна атмосфера, заредена с голямо любопитство и интерес, премина цялото събитие и след няколко съобщения за предстоящото участие на изложението в Сливен през юни д-р Ачкаканова благодари и пожела успех и нови срещи на всички фермери, членуващи в АИЛФБ.

Станислава Стефанова