Институт по земеделие (ИЗ) в Карнобат се намира в района на Югоизточна България, който се отличава със сравнително благоприятни условия за селскостопанска дейност.

Основни насоки на научните изследвания

  • Селекция и семепроизводство на ечемик и овес.Растителна физиология и биохимия.
  • Технологии за производство на полски култури.Растителна защита.Почвознание и арохимия.Селекционно подобряване и поддържане на породите овце „Карнобатска местна”, „Карнобатска тънкорунна” и Синтетична популация „Българска млечна”.

Изпълнението на научно-изследователската програма е организирано в две секции:

В секция „Селекция” се провеждат селекционно-генетични изследвания за създаване на нови сортове ечемик и овес с повишена продуктивност, подобрени качества на зърното и повишена устойчивост към абиотичен и биотичен стрес. Изпълнява се и селекционно подобрителна програма в областта на овцевъдството, целяща поддържане и подобряване на породите овце – „Карнобатска местна”, „Карнобатска тънкорунна” и Синтетична популация „Българска млечна”.

В секция „Агротехника” изследванията са насочени към разработване и внедряване на енергоспестяващи технологии за устойчиво отглеждане на ечемик в условията на променящата се климатична и стопанска обстановка на България, добри земеделски практики при отглеждане на зърнено-житни култури в системата на биологично земеделие, както и изследвания в новото направление за биодинамично производство на зърнено-житни култури като основа за получаване на безопасни, здравословни храни и опазване на екосистемите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук