В рамките на 10-годишния юбилей на мегаинициативата „Един пояс, един път”  и в навечерието на 5 юни – Световния ден на околната среда, в българската столица се проведе първата среща по нов, съвместен проект „Китайско-българска лаборатория за климатичните промени и развитие на  селските региони”. Китайската страна предостави  три   стипендии  на млади български учени,  които работят в областта на климатичните промени и околната среда.

Във форума участваха български и китайски представители на най-висшите научни среди в областта на земеделието, селското стопанство, използването на новите технологии и научни постижения и дигитални техники и  начини за противодействие на опасните последици от  климатичните промени и опазването на околната среда.

Специално за КМГ, ръководителите на съвместния проект от българска и от китайска страна и главни организатори на събитието,  споделиха някои свои виждания, свързани с работата по съвместната инициатива и нейните перспективи, в контекста на опазването на околната среда и климатичните промени,  които са едни от най-сериозните предизвикателства пред цялото човечество.

Проф. Храбрин Башев от Института по аграрна икономика и  ръководител на проекта от българска страна, бе категоричен, че макар и съвсем нова, общата „Китайско-българска лаборатория за климатичните промени и развитие на  селските региони”, може да се нарече уникална, тъй като включва екипи от различни академични центрове на двете страни. Проектът е мултидисциплинарен, защото обхваща няколко области от науката, а целта му е обединяване  усилията на българското и китайското земеделие и селски региони, за да се адаптираме към едно от важните предизвикателствата  пред човечеството:  климатичните промени, които оказват своето унищожително влияние и върху околната среда.

„Започнахме ползотворно сътрудничество в областта на различни изследвания и ще създадем специална платформа за обединяване на научни работници и известни учени и експерти и от други области освен от земеделието и селското стопанство от България и Китай, както и на млади таланти”,  заяви професорът и подчерта, че именно младите и талантливи учени  са много по-силно ангажирани към опазването на околната среда. Той ни съобщи новината, че няколко  стипендии са предоставени от китайската страна на млади български учени,  които работят в областта на климатичните промени и околната среда. Те ще посетят Китай, ще проучат китайския опит, ще го донесат в България.  „Този проект е само началото на едно сътрудничество, което сега започва, и ще продължи четири години и към което има огромен интерес от страна на различни научни институти и университети в България, от Българската академия на науките /БАН/”, обясни проф. Башев.

Видният учен  разказа и за дългосрочното сътрудничество с  Института по аграрна икономика в Шанхай, което е изключително ползотворно, като обясни, че в момента  работят по няколко по-малки  проекта, но акцентът в работата ще бъде поставен върху настоящата съвместна Лаборатория, тъй като този проект засяга важни въпроси, свързани с глобалното развитие – климатичните промени и опазването на  околната среда. Според проф. Башев перспективите пред новото начинание са неоспорими.

Въпрос: Как се справя Китай с екологичните проблеми според Вас?

Проф. Башев: Има много неща, които можем да научим от Китай. Лично аз съм посещавал  Китай няколко пъти и всеки път  придобивам нов опит от действията на Китай, от който ние можем да се учим. КНР има много добра политика  –  управляват се всички  процеси, свързани с опазването на околната среда, екологията,  и с начините за справяне с  климатичните промени. Има наистина много, което можем да научим от Китай и да прилагаме  този опит и в нашата страна. Смятам, че  сътрудничеството с китайските ни партньори ще има възможности да прилагаме опита  на Китай, особено в областта на  аграрната политика.

От  своя страна  професорът от Шанхайския Дзяотун Университет Чъ Шънцюен, който е ръководител на китайската делегация от учени и представители на различни институти и университети, свързани със земеделието и селското стопанство сподели  задоволството си от стартирането на съвместния проект – „Китайско-българска лаборатория за изследване влиянието на климатичните промени върху  селските райони”.  Той е убеден, че това съвместно начинание ще допринесе за обмен на опит и знания, за практически действия и нови инициативи – нещо, изключително важно при съвременните условия, свързани с климатичните промени и опазването на околната среда.  Професорът  разказа за някои от действията на китайското правителство, свързани с вземането на нови решения и специалното внимание, което ръководството на страната отделя на селските региони, за помощта, която държавата оказва на по-застрашените от наводнения и  други природни бедствия райони и  провинции, както и  вниманието, което правителството обръща на пострадалите от различни климатични промени области– особено от повишаване на температурата в глобален мащаб. Използването на най-новите технологии и иновативни средства са вече неразделна част от политиката на правителството при подпомагане на пострадали от различни климатични бедствия провинции и области, подчерта още китайският учен.

Според професора, този съвместен проект, който се провежда в навечерието на Деня на околната среда символизира желанието на двете страни – на България и на Китай за общи действия, за обмяна на добри практики и опитност в тази насока и особено за обучението на младите хора и учени от различни области резултатите от него няма да закъснеят.

Стилиян Димитров, Директор на Националния център по геопространствени, изследвания и технологии към   СУ „Климент Охридски” и ръководител на Катедрата по геопространствени технологии също сподели пред КМГ, мнението си за първото  събитие по съвместния българо-китайски проект. Разбира се, темата за екологията е постоянна, но организирането на този научен форум точно около Световния ден е показателно! Той разказа и за подготовката и стартирането на проекта, тъй като работи по него още от самото му начало.Идеята е да се осъществи обмен между преподаватели и студенти и да се  задълбочи сътрудничеството  в областта на научните изследвания, да се  публикуват нови  изследвания и материали  „ Лабораторията има много широк обхват и имаме намерение да включим и други въпроси, свързани с климатичните промени и екологията, не  само в селските региони, а изобщо. В следващите години очакваме обменът между нашите две страни да се разрасне”, каза още Стилиян Димитров.  Що се отнася до  справянето на  Китай  с предизвикателствата на  климатичните промени и опазването на околната среда – той коментира, че  КНР, която е изключително бързо развиваща се икономика, е и с много гъсто разположена инфраструктура и население, които натоварват страната от екологична гледна точка значително. Благодарение, обаче,  на  политиката на правителството, на различни решения и закони,  Китай успява да преодолява тези трудности успешно.  Директорът на Центъра даде пример с  определянето на някои територии за „екологично опазване”, и то главно в селските региони, като в тях се вземат специални  мерки и се подпомагат от други, по-екологично чисти региони, и тази политика вече дава своите положителни резултати. „За Китай най-важното са хората, и поради тази причина се прави всичко необходимо за да се запази живота и здравето на хората,  вземат се сериозни мерки срещу нарушения, свързани с околната среда и овладяване на технологичното замърсяване”.

Китайска медийна група

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук