Общо отчетно-изборно събрание, изложение и аукцион, 17 – 18.06.2022

Отчетно-изборното ОБЩО СЪБРАНИЕ на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, гр. Стара Загора, Тракийски университет – Аграрен факултет – зала 1,  ще се проведе под мото „100 ГОДИНИ ПОРОДА ИЛ ДЬО ФРАНС 1922 – 2022“, при следния дневен ред:

1-ви ден: 17.06.2022 г. (петък)
ОБЩО СЪБРАНИЕ при следния дневен ред:

 • 13:30 – 14:00 ч. Регистрация;
 • 14:00 – 14:15 ч. Откриване на ОС; представяне на нови кандидати за членове на АИлФБ;
 • 14:30ч. Прием на нови членове;
 • 14:30 – 15:30 ч. Отчет за дейността на Асоциацията през 2021 г. Финансов отчет за 2021 г.;
 • 15:30 – 16:00 ч. Обсъждане и приемане на промени в Устава на АИлФБ;
 • 16:00 – 16:15 ч. кафе-пауза;
 • 16:15 – 17:00 ч. Избор на ново ръководство – членове на УС и КС и Председател на АИлФБ, поради изтичане на мандата на старото ръководство;
 • 17:00 – 17:30 ч. Селекционна дейност – изисквания, срокове за подаване на информация и каква е първичната информация, която трябва да се предаде към Асоциацията; изпълнение на СП; ЕРК – необходима информация за издаване на сертификати за произход; въпроси и отговори;
 • 17:30 – 18:00 ч.  Разни/дискусия.

2-ри ден: 18.06.2022г. (събота) (гр. Сливен „Сливен-Експо“)
ИЗЛОЖЕНИЕ на породата Ил дьо Франс
и
АУКЦИОН за млади мъжки разплодници, под мото: „100 ГОДИНИ ПОРОДА ИЛ ДЬО ФРАНС 1922 – 2022“, при следния дневен ред:

 • 10:00 – 10:15 ч. Откриване на ИЗЛОЖЕНИЕ на породата Ил дьо Франс (приветствия и представяне на гостите);
 • 10:15 – 10:45 ч. Представяне на участниците с различни категории животни – порода Ил дьо Франс;
 • 10:45 – 11:15 ч. Демонстрация на животни от различни категории и дефилиране на мъжки разплодници;
 • 11:15 – 12:00 ч. Награждаване на отличените животни от порода Ил дьо Франс;
 • 12.00 – 13:00 ч. Начало на АУКЦИОН за млади мъжки разплодници;
 • 13.00 – 13:30 ч. Закриване на ИЗЛОЖЕНИЕТО и АУКЦИОНА;
 • 13:30 – 14:30 ч. Издаване на пътни листа на участниците в Изложението и в Аукциона и отпътуване;

За връзка с организаторите:
д-р Евгения Ачкаканова, 0899 171603,
проф. д-р Радослав Славов, 0888 497387,
e-mail: iledefrance_bulgarie@abv.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук