Ръководството на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11 юни 2020 г. от 11:00 ч. на територията на изложбената площ за животновъдни изложения в гр. Сливен „Сливен ЕКСПО“ – на разклона за с. Мечкарево, при следния дневен ред:

 1. Прием на нови членове
 2. Отчет за дейността и финансов отчет на АИлФБ през 2019 г.
 3. Селекционна дейност – изисквания; изпълнение; проверки от страна на ИАСРЖ като контролиращ орган;
 4. Разни:
 • Прилагане на Регламент /ЕС/ 2016/1012 на ЕП и на Съвета от 8.06.2016 г.;
 • Изпълнение на Селекционната програма за породата Ил дьо Франс;
 • ЕРК (електронна родословна книга) и управление на базата данни;
 • Схеми за подпомагане от ДФ „Земеделие“ дейността на членовете на АИлФБ; – „Вътрешен аукцион“ за разпределение между членовете на АИлФБ на 12 броя млади мъжки разплодника /съгл. приложение – „Регламент за участие във вътрешен аукцион за разпределение на млади мъжки разплодници, след излизането им от депо за преценка по собствена продуктивност“/. Животните ще бъдат докарани на място, за оглед и отпътуване към ЖО на новите собственици.
  Най-учтиво Ви каним да вземете участие!

ВАЖНО: Уважаеми колеги, моля в срок до 01.06.2020г. писмено да ни потвърдите:

 • участието си в Общото събрание и да заявите броя на присъстващите от Вашата ферма;
 • бихте ли желали да Ви запазим стая за нощувка в хотел „Свети Никола“, гр. Сливен за дати 10 и/или 11.06.2020 г.;
 • ще участвате ли във „Вътрешен аукцион“ за разпределение на 12 броя млади мъжки разплодника.

Уважаеми колеги, след провеждане на Общото събрание на всеки член на Асоциацията ще бъде предоставен подписания индивидуален Договор за селекционна дейност за 2020 г.; сертификати за младите животни и други документи свързани с дейността на Асоциацията.
Договорът трябва да бъде представян при всички проверки във Вашата ферма, извършвани от ДФ „Земеделие“, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството или други контролни органи.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук