На 4ти октомври 2012 година Център за оценка на риска (ЦОР), с любезното съдействие на Институт за биология и имунология на размножаването (ИБИР) и с финансовата подкрепа на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), организира V-та Национална научна конференция на Български фокален център на EFSA. По време на конференцията бяха представени теми, свързани с безопасността на храните, разпространението и борбата с някои заболявания по животните, както и употребата на препарати свързани с растителното здраве.

На постерната сесия бяха представени презентации за:

 • Остатъчни количества ДДТ в черноморски риби;
 • Някои аспекти на кумулативната оценка на риска от пестициди в храни;
 • Анализ на риска от проникването на чуждоземни неприятели при вноса на растителен материал от ЕС в България;
 • Микроводораслите – ценна хранителна добавка;
 • Приложение на нанотехнологиите в храните;
 • Тенденции и проблеми при разпространението на амброзия в България;
 • Намаляване натрупването на радиоактивни елементи от почвата в растенията;
 • Данни от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи по отношение на материали и предмети, предназначени за контакт с храни за периода 2007 – 2011;
 • Плодовите мухи в България и борба с тях;
 • Определяне на потенциалните рискове;
 • Подобряване на здравния статус при прасенца след отбиване чрез добавка към диетата на водорасло Spirulina platensis;
 • Защитата и хуманното отношение към опитните животни като част от законодателството на ЕС.

От своето създаване през 2007 година, Българският фокален център към Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) организира научни конференции на различни теми в сферата на безопасността на храните и здравеопазването на животните, растенията и хората. През 2012г. след създаването на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Фокалният център премина в структурата на БАБХ, респективно в Центъра за оценка на риска.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук