Ръководството на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, организира

ОБЩО СЪБРАНИЕ, ИЗЛОЖЕНИЕ И АУКЦИОН, които ще се проведат по следния дневен ред:

1-ви ден: 14.06.2024 г.ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на АИлФБ

/Провеждане в гр. Сливен на територията на Изложбен център по животновъдство/

13.30 – 14.00ч. Регистрация

14.00 – 14.15ч. Откриване на ОС; представяне на нови кандидати за членове на АИлФБ

14.15 – 14.30ч. Прием на нови членове

14.30 – 15.15ч. Отчет за дейността на АИлФБ и Финансов отчет за 2023г.

15. 15 – 15. 30ч.  кафе – пауза

15.30 – 16.30ч. Селекционна дейност – изисквания, селекционна работа на ниво ферма; срокове за подаване на първичната информация към Асоциацията; изпълнение на СП; ЕРК – необходима информация за издаване на сертификати за произход; въпроси и отговори;

16.30 – 17.00ч.  Разни/дискусия

17.00 – 17.30ч. Подаване на заявления за участие в Аукциона

  • “Регламент за участие в Аукцион за продажба на млади мъжки разплодници, след излизането им от депо за преценка по собствена продуктивност”, ще бъде предоставен при подадена заявка за участие в Аукциона;
  • Животните ще бъдат докарани на място на 14.06.24г. до 11.00ч., за оглед и настаняване в боксовете.

2-ри ден: 15.06.2024г., /в гр. Сливен на територията на Изложбен център по животновъдство/

ИЗЛОЖЕНИЕ на породата Ил дьо Франс

И

АУКЦИОН за млади мъжки разплодници,при следния дневен ред:

10.00 – 10.15ч. Откриване на ИЗЛОЖЕНИЕ на породата Ил дьо Франс

/приветствия и представяне на гостите/;

  1. – 10.45ч. Представяне на участниците с различни категории животни – порода Ил дьо Франс;
    1. – 11.45ч. Демонстрация на животни от различни категории и дефилиране на мъжки разплодници;

12.00 – 12.45ч. Награждаване на отличените животни от порода Ил дьо Франс;

13.00 – 13.45ч. Начало на АУКЦИОН за млади мъжки разплодници;

  1. – 14.30ч. Закриване на ИЗЛОЖЕНИЕТО и АУКЦИОНА;

14.30ч. – Дегустация на «Произведено в НАШИТЕ ФЕРМИ»;

  Издаване на пътни листа на участниците в Изложението и в Аукциона;

16.30ч. – Отпътуване.

Най-учтиво Ви каним да вземете участие и да представите животни от Вашата ферма или да присъствате като гости!

  • ЗС членове на АИлФБ подават заявка за участие в ИЗЛОЖЕНИЕТО, представяйки животни от собствените ферми, не по-късно от 20.05.2024г. /брой и категории животни, с които ще участват/, за да им бъдат предоставени инструкции, договор за участие и подготвени сертификати за произход на животните!
  • При желание за участие в АУКЦИОНА е необходимо да бъде попълнено заявление!

Телефони за връзка: 0899 171603 – д-р Евгения Ачкаканова

0888 497387 – проф. д-р Радослав Славов;   

e-mail: iledefrance_bulgarie@abv.bg

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА АИЛФБ!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук