“25 октомври е професионален празник

на работещите в областта на земеделската наука.

Той е обявен с Решение на Министерския съвет от 31 август 2006 г.

На този ден по традиция се връчват присъжданите през годината отличия на български и чуждестранни учени и почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Националния център за аграрни науки.”

Източник: posredniknews

ПРОГРАМА
ПРАЗНИК НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА 26.10.2022 г.
Изложение „Даровете на природата“
10.45 ч. – 11.00 ч.
Посрещане на официалните гости и заемане на местата в аулата
11.00 ч. – 11.15 ч.
Откриване на празника
Поздравително слово към учените и работещите в сферата на земеделската наука
проф. дн инж. Мартин Банов – Председател на ССА
11.15 ч. – 11.40 ч.
Представяне на дейността на ССА „В делниците между два празника“
проф. д-р Виолета Божанова – Зам.-председател на ССА
11.40 ч. – 12.00 ч.
Поздравителни адреси за празника от представители на институции и присъстващи гости
12.00 ч. – 12.15 ч.
Представяне на новохабилитирани учени от проф. д-р Тодоровска – Главен научен
секретар и връчване на удостоверенията от Председателя на Академията
12.15 ч. – 12.30 ч.
Връчване на свидетелства за иновативни научни продукти от проф. д-р Виолета Божанова –
Председател на Постоянната комисия за иновации и технологии към ССА
12.30 ч.
Закриване на официалната част и разглеждане изложението на звената на Селскостопанска
академия „Даровете на природата“

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
A G R I C U L T U R A L A C A D E M Y
София – 1373, ул. “Суходолска” № 30, тел.: 02 812 75 05,тел./факс: 02 812 75 15
Sofia 1373, 30 Suhodolska Str.; tel.: +359 2 812 75 05; fax: +359 2 812 75 15;
e-mail: ssa@agriacad.bg; http://agriacad.bg/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук