Земеделие плюс 297/2021

ИГРГ „К. Малков“ - Садово и Денят на фермера 2021 Представяме Ви новия брой на сп. „Земеделие плюс“. В...

Земеделие плюс 296/2021

Растителна защита Представяме Ви новия брой на списание „Земеделие плюс”. В него четете повече за загуби на достъпни форми...

Земеделие плюс 295/2021

Полските култури Представяме Ви новия брой на списание „Земеделие плюс”. В него четете повече за сортоподдържането и семепроизводството на...

Земеделие плюс 294/2020

Качествата на зимната пшеница Представяме Ви новия брой на списание „Земеделие плюс”. В него четете повече за физикохимичните показатели...

Земеделие плюс 293/2020

Международен проект GRANEFIT Представяме Ви новия брой на списание „Земеделие плюс”. В него четете повече за 95 години Опитна...

Земеделие плюс 292/2020

Младите Учени – бъдещето на земеделската наука Представяме Ви новия брой на списание „Земеделие плюс”. В него четете повече...

Земеделие плюс 291/2020

Иновации АГРА 2020 Представяме Ви новия брой на списание „Земеделие плюс”. В него четете повече за интегрираната система за...

Земеделие плюс 290/2020

Екология и земеделие Представяме Ви новия брой на списание „Земеделие плюс”. В него четете повече за (Агро)екология и...

Земеделие плюс 289/2019

Нови сортове и технологии в земеделието в България Представяме Ви новия брой на списание „Земеделие плюс”. В него четете...

Земеделие плюс 288/2019

Селскостопанската наука – минало и бъдеще Представяме Ви новия брой на списание „Земеделие плюс”. В него четете повече за...