БАБХ откри огнище на птичи грип в птицеферма в Генерал Тошево

При изпълнението на програмата за надзора на болестта Инфлуенца по птиците  е констатирана  високопатогенна инфлуенца тип H5N8 в птицеферма за кокошки-носачки в Генерал Тошево,...

Помощ от 28 млн. лева за 2016 г. за хуманно отношение към птиците

Държавната помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците е със срок на прилагане до края на 2017г. Помощта покрива...