Общо събрание на АИлФБ 2020 г.

На 11.06.2020 г. в Сливен ЕКСПО се проведе годишното Общо събрание на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България....

Общо събрание на АИлФБ ще се проведе на 11.06.2020 г. в Сливен ЕКСПО

Ръководството на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11 юни...

Интервю с доц. д-р Иван Цочев Иванов за развъдните организиции на местни породи овце...

Доц. д-р Иван Цочев Иванов е председател на Организация за развъждане на цигайски и местни породи овце в Република България, както и...

Селскостопанска академия се присъедини към Европейския изследователски алианс „Към земеделие свободно от химически пестициди“

Селскостопанска академия, съвместно с редица партньори от европейската научна общност, направи важна стъпка в стремежа за въвеждане на алтернативи на химическите пестициди...

Гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова – асоцииран кореспондент на Селскостопанска академия на Франция

Списание „Животновъдство BG” има удоволствието да информира общността на земеделските производители, учените и всички заинтересовани от бранша животновъдство, че на 8.01.2020г. на...

Общо събрание на АИлФБ

Покана за свикване на Общо събрание на Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България

Амбициозните програми на АРМПК

През май, т.г. в Арбанаси на ежегодното животновъдно изложение Деан Тодоров, председател на АРМПК, свика отчетно-изборното си събрание. Той първо представи експертно-научния съвет в...

ДАУ и ДЮПОН получиха одобрение за сливане

ДЮПОН и ДАУ  обявиха, че Европейската Комисия е одобрила сливането чрез равни дялове на двете компании при изпълнение на определени условия. Това одобрение е значителна...

Повишава се интересът към българските сортове

Селскостопанска академия отчита повишаване на интереса към българските сортове семена. През последните години на пазара все по-голям дял заемат и родните плодове и зеленчуци....

Eфективност в селското стопанство?

От 7 до 9  март в София ще се проведе ежегодна международна изложба и конференция за управление на отпадъците, рециклиране и възобновяема енергия организирана...