Започвам с благодарност към екипа по проект NEWBIE на програма Хоризонт 2020 и конкретно към директора на Бизнес инкубатор (www.bi-gd.org) с Център за насърчаване на предприемачеството, Гоце Делчев – г-жа Росица Джамбазова за възможността, която ми предоставиха да бъда част от Националната NEWBIE Консултативна група и в това си качество да участвам в международен обмен в Португалия – в регион Иданья-а-Нова, първият официално утвърден биорегион в Португалия.

Центърът за насърчаване на предприемачеството в град Гоце Делчев, работи за развитието на предприемачеството и иновациите, подкрепя стартиращи фирми и земеделски производители, И изграждането на партньорства и мрежи. Предоставя информация, консултации, обучения и съдействие за финансиране. Проект NEWBIE (www.newbie-academy.eu), изгражда и развива мрежи на нови фермери, университети и научноизследователски институти, бизнес инкубатори и подкрепящи организации за устойчиво фермерство в Европа, търси и популяризира успешни бизнес модели, насърчава обмен на идеи, опит и добри практики чрез различни практически инструменти. Един от партньорите по проекта, който организира обмен,а е университетът в град Евора, Португалия.

Основните теми на обмена, актуални и за България, бяха местните политики в подкрепа на нови фермери и местни храни, късите вериги на доставки, насърчаване изграждането на организации и пазари за колективни продажби, участие на учените и научните организации в процеса на стартиране и управление на бизнес проекти в земеделието до успешната им реализация.

Програмата беше динамична, наситена с много срещи и посещения, изключително интересна. Бих искала да акцентирам върху синергията между земеделски производители – наука – администрация на регионално ниво, която води до успешно реализираните проекти в земеделието в региона на град Иданья-а-Нова.

Иданья-а-Нова се намира в областта Кастело Бранко, в източната част на Централна Португалия, на границата с Испания и е една от най-големите и най-слабо населени общини в Португалия. Това е първата португалска община, която през 2018г. се присъединява към Международната мрежа на Еко-регионите IN.N.E.R, създадена в Италия 2014 г.

Районът е горещ и сух, поради което за добра реколта и повишаване на добивите се налага изграждането на поливни системи.  Нерядко в летните месеци температурите достигат 40 и повече градуса. Въпреки тези екстремни температури поради специалните грижи районът е известен като „Зелената долина“. Там е изградена  съвместна лаборатория (CoLAB) между Agência Nacional de Inovação (Национална агенция за иновации) и Idanha Food Lab, която обединява 14 национални и международни организации от академичните среди и бизнеса в общността с цел привличане на изследователи, които да помогнат за разработването на нови начини за биологично производство, за производство на храна на по-конкурентни цени и за развитие на животновъдството с налагане на високопродуктивни породи.

Първите работни срещи се осъществиха в „Документален център Раяно“  

Ученият Jean-Claude Rodet, роден през 1944 в St-Vérand, Франция дарява цялата си лична библиотека и литературата (повече от 11 хиляди книги, документи, аудио и видео файлове) за създаване на биологично земеделие в община Иданья-а-Нова. Избира именно тази община, заради силната общинска подкрепа към земеделските производители. Чрез основаната от тях асоциация ARАA, всеки заинтересован има възможност безплатно да ползва литературата, да потърси консултация по конкретна тема и да бъде насочен финансово при стартиране на проект.

Науката и бизнесът с подкрепа от администрацията раждат бизнес идеите, част от които видяхме реализирани на практика. Лабораторията за сътрудничество „Food4Sustainability CoLAB“  https://www.food4sustainability.org/  в център „Раяно“ е част от мрежата на EIT Food и представлява организация с нестопанска цел, в партньорство с национални и международни изследователски организации и учени, фондации, производствени асоциации, пазарно ориентирани компании. Food4Sistainability CoLAB работи по различни проекти в областта на кръговата икономика; използване на териториалните ресурси и екосистемните услуги; устойчивост на климата; функционално хранене; предприемачество и иновации в рамките на Зелената сделка и Farm2Fork.

***

Продължаваме с посещенията по програмата, която ни отвежда в Кооператив „Coop. Agr.o.l.“, който е сдружение от близо 300 местни дългогодишни производители на маслини. Кооперативът разполага с дестилерия за зехтин, но понеже няма възможност да прави отделен бранд и етикет за всеки един член, сдружението от производители излиза на пазара със 17 различни етикета за бутилки, които съответстват на селището, от което идват маслините. Всяка бутилка е опакована в картонена опаковка, на която са описани местните производители и конкретният район. Поради невъзможността на малките производители да отговорят на изискванията и да достигнат до финансиране, кооперативът кандидатства с проект за машини за събиране на маслините и въвеждане на иновации при преработката, като по този начин подпомага малките ферми, основно възрастни хора, дългогодишни производители. Администрацията подкрепя допълнително местните производители в региона, отдавайки на кооператива оборудвани и реновирани помещения и складови бази.

***

Следващото посещение е изключително интересно – Компанията Sementes Vivas с управител Пауло Мартиньо, е основана от трима партньори през 2015 г. С близо 515 ха държавна земя, предоставена на общината и с договор за аренда за следващите 40 години, компанията инвестира около 4 милиона евро за оборудване и ремонти на наетите отново от общината помещения. През 2017 г. Sementes Vivas е вече на пазара.

В биоземеделието масово се използват хибриди, които са създадени за конвенционалното земеделие, обясняват производителите на биосемена, което е причина за по-ниски добиви. Компанията произвежда биологично отгледани и селектирани за биологично земеделие семена;  събира, възстановява и селектира стари сортове, които хоби фермерите търсят. Компанията поддържа свой научен отдел, работи с 45 агрономи и поддържа тесни контакти с научно-изследователски центрове, които освен, че съхраняват стари ценни сортове, разработват и нови, които да отговорят на климатичните промени и засушаването.

За 5 години Sementes vivas стават известни в Средиземноморието, Западна и особено в Северна Европа. Успехите на компанията се дължат на тясната връзка с институциите (дългосрочният договор за земя е основен фактор за успех и сигурност), на човешкия капитал – хората с умения, които те ценят (90% от работещите в компанията са с висше образование), на тясното партньорство с учените и изследователските организации.

***

Компания „Vera Cruz“ – производител на бадеми, с над 20 000 декара насаждения и план за създаване на още 30 000дка. Мениджър е млад бразилец по образование строителен инженер, но е пример за нов фермер.

И тук синергията наука-практика е много силна. За да определят мястото и да създадат  фермата за бадеми са проучиени климатичните условия, анализирани са почвите, наличието на вода и възможностите, които местната власт им предоставя.  Под ръководството на научни работници и агрономи са изпитани най-приспособимите и високопродуктивни сортове. Фермата е за устойчиво земеделие, което според мениджъра пести ресурси и щади околната среда. Компанията инвестира в технологии и научни изследвания. Прави проучвания и за въздействието на използваните растително-защитни препарати върху пчелите.

Компания „Vera Cruz“  използва местни доставчици на услуги и си сътрудничи с Общинската власт на Иданя-а-Нова и други местни публични организации за популяризиране на региона. След подписан меморандум с Общината компанията изгражда фабрика за олющване, пакетиране и складиране на бадемите, като инвестицията е 13 млн. евро. Вера круз е ангажирана със създаване на работни места в общината, в изпълнение на общинска стратегия за развитие на Зелена долина на земеделските храни.

***

Тръгваме си от тази топла страна Португалия с прекрасни впечатления от проведените срещи и разговори, от реално реализираните проекти и постигнати резултати, дори и от новите фермери, от изключително здравата връзка наука-практика-администрация. Синергията между учени и фермери е във всяка една от представените компании, а подкрепата от местната администрация допринася за устойчивост на реализираните научноприложни проекти и на постигнатите резултати. Иновациите са нещо нормално и спомагат за намаляване на обезлюдяването и връщане на младите хора в земеделието. Благодарение на всичко това, както и чрез структурните и кохезионните фондове на ЕС, чрез установената вътрешна политика за развитие на малките населени места и привличане на преки чуждестранни инвестиции, от 2010 година до началото на 2020 година процесът на обезлюдяване на най-слабо населения район в Португалия е прекратен, а земеделието и животновъдството са във възход.

Гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук