Най-новият сорт обикновена зимна пшеница „Сашец“ е съвместна разработка на екип учени от Института по растителни и генетични ресурси (ИРГР) – Садово и Института по полски култури (ИПК) в Чирпан, с водещи селекционери доц. д-р Златина Ур и проф. д-р Виолета Божанова.

За първа година, след признаването му в група А от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), неговите качества привлякоха вниманието и интереса на производителите. Пример за това са представителите на ДАРА АГРО ЕООД – с. Безмер, които закупиха семена за площ от 30 дка.

По време на вегетацията част от колектива, създал сорта, посети земеделския производител и проведе обследване на посевите. Потвърдено бе, че „Сашец“ е средно устойчив на икономически важни болести, като по време на вегетацията не са провеждани третирания с препарати за растителна защита.

Сортът „Сашец“ е средно ранен, изкласява 2–3 дни след „Садово 1“ и около седмица преди чуждите сортове. Притежава много добра студоустойчивост и сухоустойчивост. Характеризира се с едро зърно – абсолютна маса около 43–47g. Хектолитровата му маса е близка до тази на „Садово“ – 72–78 kg/hl. Сортът е постижение и за високо качество (група А). При него на практика е постигнат баланс на високо качество и добра добивност. Средно, за четиригодишния период на сортоизпитване в КСО (Конкурсен сортов опит), от него е получен добив зърно от 707 kg/ha. Това е и икономичен сорт – най – високи добиви се получават при ниво на торене N6 или N12 kg/da а.в. Въпреки наблюдаваната отрицателна корелация между качество и добив при сортовете от група А, сортът „Сашец“ показва добро съчетание на високи качество и добив (824 килограма от декар) в стопанисваните от производителя „ДАРА АГРО“ ЕООД земи в района на с. Безмер.

Учените от двата института към Селскостопанска академия благодарят на предприемчивите производители, които се довериха на едно от последните им  постижения в селекцията на пшеница.

Припомняме, че най-новият сорт обикновена зимна пшеница „Сашец“ бе сред иновациите, отличени с призове на Агра 2020.

Иван Ненов,
Дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“, Селскостопанска академия

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук