Брезнишка порода овце

В последния ден на август отс. Радуловци пътуваме с доц. Андрея Колев към с. Лесковец. Там се намира фермата на Венцислав Иванов, земеделски производител, отглеждащ заедно със семейството си Брезнишка порода овце. Освен с животновъдство Венцислав, синът му и дъщерята му се занимават и с растениевъдство. Фуражите си произвеждат сами за собствените си овце и крави. От 2011 г. Венцислав Иванов членува в Развъдна асоциация на аборигенни порди овце от Западна България. Още в първите години, разказва доц. Андрея Колев, той е избран за член на управителния съвет на Асоциацията, добросъвестно спазва всички предписания на развъдната програма и затова неговото стадо е избрано да е кочопроизводително за породата. Това стриктно се наблюдава от Асоциацията, всяка стъпка при отглеждането на овцете се обсъжда и предписанията се прилагат с точност, с огромно желание и старание от цялото семейство. Това, че се подава вярна информация по идентификацията и произхода на агнетата е причина фермата да бъде избрана за производство на мъжки кочлета за разплод.
Венцислав ни очаква и още от вратата минава направо по същество:

Здравейте и добре дошли! Искам аз да попитам, кой кандидатства по програма 4-1? Да речем синът ми е млад фермер , на това условие отговаряме, но има редица изисквания, незнайно с какъв смисъл, на които много малко биха отговорили. Освен това 500 000 лв.! На мен толкова не ми трябват, искам не повече от 100 000 лв. да си стегна оборите и малко други неща… Аз не реализирам големи печалби и ние истинските животновъди обикновено оставаме без помощ от държавата. През годините всичко, което съм спечелил го вкарвам в селекцията.. Исега щ е ги видите моите животни, вече има напредък.И млякото и агнешкото ни месо са прекрасни. Цялото село, и стари и млади идват при мен да купуват. Е, не ми стига млякото за сирене и кашкавал, имам само 116 овце под селекционен контрол. Защо ли, ами всичко е вързано, трябва да имам поне от 200–300 овце, че да остава и за млечни продукти,а за повече овце са необходими повече декари пасища. Но пречките са повече от помощта на администрацията. Например нерешен проблем от години е въпросът за това, как се раздават пасищата. Как ви изглежда, в нашия регион от 766 регистрирани земеделски производители 400 са с виртуални стада?! Истинските животновъдни ферми се пренебрегват. Дават им се пасища разхвърляно, тук 5 декара, там 7, а в обратна посока още 3. Как да ги водеш на паша насам- натам? Големите мери се дават на приближени хора на кмета без да гледат животни. Сега вървят съдебни дела, ще видим с какви решения ще излезе съдът…

СП: Защо е този абсурд, законно ли е?

АК: Най вероятно на близки и приятели се дават големите хубави пасища дори и да нямат стада. Правилата нали ги сменят в крачка при различните министри не са постоянни. Преди не беше задължително да имиш животни, когато искаш да притежаваш пасища. По-късно вече се изисква да имаш животни, но не се отнемат пасищата на тези, които нямат стада. Не е законно да се подават документи с несъществуващи стада, но ако няма желание за проверки и санкции, „няма страшно”. Всичкото това е, за да се получават субсидии.

ВИ: Превръщат пасищата в ниви и ги арендуват срещу 6 лв. на дка, а аз съм принуден да ползвам изоставени трайни насаждения и арендувам и плащам по 20лв.на дка. Малките ферми не са обект на внимание, никого не интересуват. Как е възможно да си затварят очите, обществена тайна е, че в регистрите са записани като реални, но всъщност са виртуални 400 стада?!. И затова някои точат едни добри парички…А ние за един пропуск или неволя , примерно умряло животно, плащаме санкции в троен размер. Сега, да знаете,върви дело срещу мен, за това, че съм подавал сигнали за измама. Не съм използвал имена само съм посочвал номерата на съответниге обекти. Нека да мине делото през октомври и ще докажа несъществуващо стадо, поради което не получавам полагащите ми се декари пасища. Всички, които са лъгали и са давали фалшиви документи, без оглед на действителността, ще отговарят.

СП: И как мислите, ще спечелите ли делото?

ВИ: 100%!!! Трябва да го спечеля!

СП: Според Вас, как могат да се разрешат проблемите, разбира се, освен чрез съд?

ВИ: Мисля, че трябва да се промени подходът. Комисията трябва първо да одобри заем, стопанина да работи с пари, после след проверка поетапно да се отпускат заеми предварително за всеки етап и при стриктно отчитане на извършеното, примерно на ремонт или покупка на механизация и т.н. А така как да изтегля 500000 лв., нямам с какво да гарантирам. Хората… на хранилка могат. Аз не знам някоя семейна ферма да е получила такава помощ.

СП: Надявах се да се похвалите какви са достиженията, успехите, постигнати от Вас…

ВИ: Е, разбира се, нещо съм направил…Например 4–5 години данъци на държавата съм плащал,цялото ми семейство рабати във фермата. Аз винаги съм държал на семейните ферми, това са най-здравите отношения, друго е да работиш за себе си и за близките си. Неслучайно животновъдни ферми с по 300 – 400 овце се продават, не могат да издържат заради липсата на отношение от страна на наемни работници . И още да подчертая , участвам в работата по възстановяването на Брезнишка порода овце, това не е ли ценно за държавата? А тази държава какво …неправомерно ми отне това, което съм изработил. С този чл. 137 мисля, че комисията го ползва, за да ивъртат както им е удобно. Няма ясни правила, няма интерес към действителните животновъди.. Търся си правата чрез компетентните органи. Две години нямам отговори на въпросите ми към ДФЗ относно санкциите, които ни наложиха за допустимост на слоя. Тогава бях представител на областния съвет по земеделие, доста тичах, за да се изяснят въпросите, но уви стигна се до съд. Трябва да представя становището на администрацията пред съда, но ДФЗ отговарят, че „Няма налични данни за извършени проверки и наказания” – само дето не ми възстановяват парите, след като „не са ме наказали”… Сега ще изчакам министъра на земеделието – г-жа Танева, да ме приеме на разговор и да ми даде отговор, ако не – ние сме на протести!

АК: Венци, ще покажем ли наградите, които получаваше на изложенията…? Да? И ще ги снимат, добре. През 2010 г. от Асоциацията бяхме спечелили проект за изложение на породите по места, от където са получили наименованието си, а именно Брезнишка, Западностаропланинска и Софийска Елин-Пелинска. Накрая наградените овце и кочове участваха на финално изложение в Костинброд. Целта на тези събития беше да се популяризират местнитепороди там, откъдето са получили наименованията си, защото в миналото са давали поминък на тамошното население. Комисия от експерти определяше първите животни и между земеделските производители се зараждаше лоялна конкуренция, която всъщност стимулира работата по селекцията. Наградите се раздаваха по категории: овце-майки, дзвизки, кочове, звездаци. Награждаването даваше възможност да се демонстрират постиженията от селекцията.Този проект можеше да се удължава през годините, но поради неадекватното поведение на някои общински ръководители се принудихме да се откажем.
Искам още нещо да подчертая, за да се знае… Каква е разликата между импортните и местните породи овце. Местните породи имат по-добра адаптивност към тукашните условия, по-евтини са и са издръжливи, по- дълго са на паша, устойчиви на заболявания са, раждат по-лесно и са придобили здрава копита и костна система, по-дълго стопанско използване имат и са без икономически загуби. Тези качества не се притежават от вносните, на които се налага да се аклиматизират с години, а това е неизгодно… Затова местните породи биха били солидна подложка за създаването на нови високопроизводителни промишлени породи овце само с елитни мъжки разплодници, внесени от чужди държави. По-къс път би бил да се използва изкуствено осеменяване, но е ясно, че сега има други по-ефективни, модерни методи, с които се обхващат и се работи само с елитната част от стадата.Поголовието се разделя в племенни, възпроизводителни и стокови ферми. Това се прави в чуждите държави, тук ние нямаме количедсна поради ограничението, поставено от администрацията за не повече от 10 000 глави под селекционен контрол…иначе не се полагат субсидии.

СП: Кой поставя тези ограничения и с каква цел, от Брюксел ли идва всичко?

АК: Лесен въпрос, но труден отговар. За разлика от тук, в Западна Европа се получават субсидии за овце под селекционен контрол, както и за кръстоски, така и за всички останали овце.Селекция се прави само при една подбрана част от поголовието. При френските породи в Централен масив работят със 7 местни породи, като цялото поголовие е 120 000 овце. Работи се за строга селекция само с 25 000 глави. За производството на мъжки елитни разплодници от тези 25 000 мъжките са 12000 глави, които минават през депото за прецизна селекция. От тях се отбират 1000, а при последваща селекция – 700. От тези 700 елетни мъжки разплодници за работа в племенните стада 300 коча се отделят и ги изпращат за работа в племенните стада, а другите 400 се изпращат във възпроизводителни стада. В стоковите стада се поддържа чиста порода. Но племенните стада доставят кочове за въъзпроизводителниите, а те за стоковите,където се пускат месодайни кочове и там не се грижат за производство на кочлета разплодници. Останалете овце се доставят до кланниците.

СП: Добре, тази технология не може ли да се изкопира и у нас?

АК: Бихме я изкопирали едно към едно. На думи е много просто. Но тук мисленето е съвсем друго. В България овчар е обидна дума. Трябва да има хора, заинтересовани и работливи, както тук- таме ги има, но са малко. Трябва да дойдат млади хора с отношение и грижа към животноте. Все пак ясно е, че ще вървим в същата посока – на Запад, но няма да е бързо… Сега поголовието на тази порода в Асоциацията е 13 000, произвеждаме 26 кочлета за разплод, за които помощите са по 800 лв., а Асоциацията поема още 30% от цената, т.е. разходите за едно кочле са равни на 1030 лв. годишно. Проблем остават женските за разплод, за тях няма субсидии. И този въпрос следва да го дискутирамев Съюза на автохтонните овце и кози в в България и да се изнесе на високо ниво за разрешаването му. На заседание на Съюза сме взели решение да се събира информация от всичките девет асоциации, да се обобщят проблемите, да се анализират и да се поставят пред МЗХГ, тъй като проблемите са едни и същи за местните породи овце и кози в България.

ВИ: С доц. Колев се познаваме от 10 години, работили сме много, инициативни сме, горим в работата, а те ни наказват… Имам си проблеми, чудя се да ги махам ли животните, но толкова много труд, как да се откажа. Вече излизат хубави животни, имаме резултати, чисти породисти животни, устойчиви на високопланински условия. Най-много ценя Брезнишката порода, от местните тя е най-старата. От нея произлизат много породи. Още дядо ми е казвал – тая порода е е най-стара, устойчива, не боледува, лесно се гледа, млякото и месото ѝ са хубави, от 100 овце се раждат 100 агнета, но вече излизат по 12–14 чистопородни агнета. Може да се каже, че сега вече имаме хубави овни.

АК: Това е така, защото тук тревостоят, микроклиматът, а също така обгрижването от стопаните оказват влияние на породата. Брезнишката порода също я изследвахме и се оказа, че животните са устойчиви на болестта Скрейпи. Трябва да може да продължим тези изследвания, да бъдем финансирани, защото напълно реално е да създадем линия животни, устойчиви на болестта, която е икономически опасна.

ВИ: Искам да споделя нещо важно. Брезнишката овца живее 4–5 години повече от другите породи. В сравнение с така наречените млечни породи тя има продължително стопанско използване и като се направи сметка резултатите ѝ са добри.

АК: Да, администрацията ни наложи продължителността на стопанско използване да бъде 84-месечна възраст, след което животните да се бракуват. Това разпореждане изключва възможността да се наблюдава и да се установи показателят продължителност на стопанско използване… Сега вече се говори, че нещата ще се променят, а не да се имат предвид само овце от направление за мляко, които имат по-кратък период на стопанско използване.

Развъдна асоциация на аборигенни порди овце от Западна България
с. Рашково, общ. Ботевград, обл. Софийска, ул. „Лъката” №13
GSM: 0897 653 041
e-mail: andreakolev@abv.bg

Разговора води Станислава Пекова
Снимки Красимир Петков

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук