Списание „Животновъдство BG” има удоволствието да информира общността на земеделските производители, учените и всички заинтересовани от бранша животновъдство, че на 8.01.2020г. на официална церемония в сградата на Селскостопанска академия на Франция (Academie d’Agriculture de France) в Париж гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова бе приета за асоцииран кореспондент на Академията.

С обявяването на конкурс в началото на 2019 г. процедурата по утвърждаване и прием на нови членове и асоциирани кореспонденти отне повече от девет месеца, преминавайки през етап на допустимост по документи, интервю, доказване на професионален и административен опит, членство в други национални и международни организации, опит в международно сътрудничество.

Селскостопанска академия на Франция (Academie d’Agriculture de France) е институция с дългогодишен опит и традиции, утвърдена е с Указ на Президента, а създаването й датира от 1 март 1761 г. като „Национален център по земеделие в Париж“. Академията е с мисия да провежда и прилага политики от научен, технически, икономически, правен, социален и културен характер, в средносрочен и дългосрочен план, в областта на земеделието, храните и околната среда.

Селскостопанска Академия на Франция е под протекцията на Президента, а министърът на земеделието и храните на Франция е неин почетен Председател.

Гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова в качеството си на асоцииран кореспондент сподели – „За мен ще бъде сериозен ангажимент да съдействам за установяване на успешни партньорски взаимоотношения между Селскостопанска Академия на Франция и Селскостопанска Академия в България, както на административно, така и на академично ниво. В Селскостопанска Академия на Франция членуват учени от водещи научни институти (включително INRA и Institut de l’Elevage). Голяма част от тези учени са национални консултанти по въпроси на земеделието, членове на работни групи по изготвяне на стратегически документи на национално и европейско ниво, участници в национални и международни програми и проекти. Именно този богат опит би могъл да бъде споделен и приложен у нас.“

В приложения са представени по-подробна информация за Academie d’Agriculture de France, копие на титулните страници на част от печатните издания на Академията, както и копие на връченото Удостоверение за асоцииран кореспондент, подписано от министъра на земеделието на Франция на гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова. Тук може да намерите и контакти с новото ръководство на Academie d’Agriculture de France.

За Селскостопанска академия на Франция
С почти 260-годишна история Academie d’Agriculture de France (Селскостопанска Академия на Франция) работи под мотото „Une passion connaitre, une ambition transmettre“ – „Страст да знам, амбиция да предам“
Селскостопанска Академия на Франция е утвърдена с Указ № 2014-579 от 4 юни 2014 г. на Президента на Франция. Указът одобрява новия Устав на Френската селскостопанска Академия, но създаването й датира от 1 март 1761 г. като „Национален център по земеделие в Париж“.
Селскостопанска Академия на Франция е под протекцията на Президента, а министърът на земеделието и храните на Франция е неин почетен Председател.
Академията е с мисия да провежда и прилага политики от научен, технически, икономически, правен, социален и културен характер, в средносрочен и дългосрочен план, в областта на земеделието, храните и околната среда.
Мисията на Academie d’Agriculture de France е и в съответствие с националните, европейските и глобални аспекти и въпроси, напълно кореспондира с приоритетите на Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа (2021–2027 г.). Основен диалог между учените от Академията са теми, отнасящи се до производство, преработка, търговия и потребление на селскостопански и животновъдни суровини и продукти; използването и управлението на природните ресурси във връзка с развитието на селските райони с оглед опазване или подобряване на околната среда, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и въздействие върху качеството на живот на населението; социален и икономически ефект и като цяло развитието на селската среда.
Изборът на дискусионни теми се ръководи от научните предизвикателства на обществото, национални и международни приоритети и политики.
Селскостопанската Академия на Франция работи за изграждане на мостове между учени, практика и институции. Благодарение на публичните й сесии и печатните й издания, резултатите от работата й се разпространяват бързо и успешно. Академията е с богат опит в участието си в европейски и международни дискусии, преговори и реализирани партньорства.
Изборът на редовни членове и асоциирани кореспонденти на Академията се утвърждава с Указ на министъра на земеделието, храните и горите на Франция.
Броят на членовете на Френската Селскостопанска Академия е ограничен до:
– 120 пълноправни членове, с френска националност;
– 60 асоциирани членове, чужденци;
– 180 членове – кореспонденти, с френско гражданство;
– 60 сътрудници чуждестранни кореспонденти /асоциирани кореспонденти/.

Работата на членовете е разпределена в 10 тематични секции:
– Растениевъдство (Секция 1)
– Гори и дърводобивна промишленост (Секция 2)
– Животновъдство (Секция 3)
– Социални науки (Секция 4)
– Продоволствена сигурност (Секция 5)
– Науки за живота (Секция 6)
– Околна среда и територии (Секция 7)
– Хранителни технологии (Секция 8)
– Селскостопански доставки (Секция 9)
– Икономика и политика (Секция 10)
Членовете се задължават да участват активно в работата на академията и в заседанията по секции, определени от вътрешните правила. Те се стремят да допринесат за създаването на ползотворни сътрудничества и контакти.
Когато навършат седемдесет и пет годишна възраст, членовете стават почетни членове „Еmeritus“. Почетният член „Emeritus“ запазва всички свои права и прерогативи, но не може да бъде член на бюрото или секретар на секция.
В Селскостопанската Академия на Франция членуват известни учени от всички научни институти във Франция, включително INRA и Institut de l’Elevage. Голяма част от тези учени са национални консултанти по въпроси на земеделието, участници в работни групи по изготвяне на стратегически документи на национално и европейско ниво, участници в национални и международни програми и проекти.
Условията по избора на нови членове и техните ангажименти са в съответствие с разпоредбите на Раздел ІІІ, член 5 и 6 от Правилника за дейността на Академията.
Всеки член, чиито избор е одобрен след проведен конкурс, е доживотен член на Академията.
Изпълнителен орган на Академията е управителният съвет, който се състои изключително от пълноправни членове.
Селскостопанската Академия на Франция работи в тясно сътрудничество и обмен със селскостопански академии в рамките на Европейския съюз, Европейската Асоциация по земеделие (UEAA), http://ueaa.info/ и участва в Интеракадемичната група за развитие (GID) http://g-i-d.org/, мрежа от академии около Средиземноморието и Западна Африка.
Академията допринася за съхранение на историята на земеделието и земеделския свят, поддържайки тясна връзка с Асоциацията за изучаване на историята на земеделието (AEHA). Нейната богата библиотека е с над 35 000 заглавия частично дигитализирани и богат фонд от документални филми, които може да се гледат на място и на сайта на „Gallica“ – Националната библиотека на Франция, http://gallica.bnf.fr. Академията поддържа и няколко печатни издания (напр. ”La Revue de l’ Académie d’Agriculture).

Станислава Пекова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук