В рамките на изложението Sommet de l’Elevage 2019 бяха организирани посещения на ферми в региона на Централния масив, планината, известна като място, дало на Франция редица специфични породи овце и говеда. Наред с тях, съобразени със специфичните условия на полупланинския релеф, там са разположени и ферми за „конвенционално производство“ на мляко, отглеждащи типични млекодайни породи животни. Екип от сп. „ЖивотновъдствоБГ” посетихме една от тях, за да видим как всеотдайната работа на стопаните наред със съчетанието от типични местни породи и традиции в обработката на млечните продукти правят от страната водеща сила и световно известна дестинация за любителите на преработени млечни продукти  – като над 500-те вида сирена. Неслучайно французите се шегуват, че ако всеки ден от годината опитват някое ново сирене, няма да им стигнат дните от календара за да опитат всичките.

Фермата за отглеждане на крави от породата Холщайн е кръстена на името на собствениците „Меле” – мадам Сузан Меле, Матийю и Флоранс Меле. Тук са произведени 972 100 литра мляко през последната година. Фермата има един нает работник и заедно с него семейство Меле се грижат за 110 крави от тази високопродуктивна млечна порода. От тези 110 животни годишно най-малко 90 са в лактация през цялото време. Имат също така и стадо от бозаещи телета от породите Шароле и Салерс, които отглеждат, както и заместващи юници. В две отделни сгради се помещават около 3000 пилета, които отговарят на стандартите за качество.

Обработваемата площ на фермата е 283,4 ха, от които 221,6 ха са постоянни пасища. Освен основните сгради, фермата разполага и с допълнителен навес за съхранение на балираните слама и сено.

Средната продуктивност на кравите е 10 383 литра през миналата година, при 3,72% масленост и 3,16% протеин.

Хранителният режим е съставен от царевичен силаж, тревен силаж, пулпа от захарно цвекло, слама, рапица с масло, каша от смачкана царевица.

В края на лактационния период имаме следните данни, разпределени по вид – първа; втора; трета; четвърта и следващи лактации и по брой на лактиращи крави във всеки вид. Табл. 1.

NumbersMilk at 305 dButterfat at 305 dProteins at 305 dCell countDry period (d)Lactation days
L 124952936.331.624367373
L 227107603731.227584367
L 3141099340.232.447077374
L 4 et.161048236.231.289469310
Total/ average811038337.231.642175356

От табл. 1 се вижда, че най-голям е броят на лактиращите на първи и втори път крави – съответно 24 и 27 бр., докато при трета, четвърта и по-късна лактация броят им намалява на 14 и 16 бр. За сметка на това количеството надоено мляко се увеличава с всяка следваща по ред лактация до трета, която е своеобразен пик, след което количеството се задържа на едно средно добро ниво и остава постоянно високо. Същото се отнася и до качествените показатели на млякото като масленост и съдържание на протеини в %.

Сградите на фермата са нови, построени през последните две-три години, като не са ползвани кредити или държавни помощи. Всичко е изпълнено с модерните дървени конструкции на панелен принцип, като основните скелета на сградата са от стоманени профили. Това осигурява достатъчна здравина и устойчивост на конструкцията и едновременно с това добра топло- и шумоизолация, от която се нуждаят животните, за да не се стресират при производствения цикъл.

Фермата обаче е модернизирана по европейски проект за модернизация на животновъдния и зеленчуков сектор, като са построени две отделни помещения за отглеждане на телетата, система за почистване на оборите на решетъчно-релсов принцип и са закупени два доилни робота, които са основен помощник при отглеждането.

Съвременният млечен робот, който дои кравите автоматично като предварително измива виметата им, подгрява смукателите, автоматично ги поставя на вимето, извършва контрол за заболяване на някоя от цицките и съответно не поставя там смукател, ако има възпаление, измерва количеството на издоеното от всяка крава мляко за съответното доене и го отбелязва в електронната система. По този начин се спестява огромно количество труд по водене на дневник и вземане на млечни проби, по окачествяване и описване на продуктивността на всяка отделна крава. Чрез нейния електронен чип, данните и се нанасят автоматически и са налични в реално време.

И друга важна функция на робота – да информира за запълването на цистерната и да „повиква“ транспортната машина за смяна на пълния контейнер.

По отношение на реализацията на продукцията част от нея се предава за преработване на големи преработвателни предприятия, а друга се преработва на място, като се произвежда сирене тип Бри, което е меко сирене и в тази част на Франция, Регион Оверн, се нарича традиционно Saint nectair (Сен нектер). Светият нектар в превод показва, с какво благоговение се отнасят хората към произведения с толкова усилия и старание продукт.За да се спази традицията, фермата отскоро е отворила и собствен магазин в близост до пътя, в който се продава тяхното сирене, имащо собствена марка Meley. Това не означава, че този магазин донася основната част от приходите на фермата – това е почти невъзможно, но във Франция е общоприета практика, при пътуване в страната хората да спират при фермите и да купуват тяхната собствена продукция, независимо, че в немалко от случаите тя е на доста конкурентна цена. И това е напълно законно.

Друга помощ, съфинансирана пак от ЕС и регионалното управление, е модерната геомембранна яма за съхранение на оборския тор. Тя е с такива размери, че да осигури съхранението на оборския тор, останал от всички животни по екологично-съобразен начин, като се щади околната природа и подпочвените води.

Текст и снимки Красимир Пеков

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук