Селскостопанската наука – минало и бъдеще

Представяме Ви новия брой на списание „Земеделие плюс”. В него четете повече за Селекционерът-чародей – Тодор Рачински, развитие на аграрната научноизследователска и развойна дейност в България, обмяна на опит и добри практики в областта на растителните генетични ресурси и селекцията между България и Португалия и още: