През двата дена на Първото национално изложение на френските породи в България и Десетото национално изложение с конкурс за породата Ил дьо Франс екипа на oralo.bg успя да се срещне с различни участници в изложенията и да разговаря с тях за успехите и проблемите на професията „фермер животновъд“. Ето един интригуващ материал с представители на ферма Норд Агро Комплекс, отличници в конкурса на породата за възрастни кочове: