Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България организира I Национално изложение на френските породи в България и X Национално изложение с конкурс за породата Ил дьо Франс. Те ще се проведат на 7 и 8 юни в Сливен – Експо.

В изложението ще участват Развъдни организации и фермери с:

  • породи овце – Ил дьо Франс, Мутон Шароле, Лакон и Вандеен;
  • породи кози – Кафява алпийска;
  • породи говеда – Лимузин, Шароле, Монбелиард, Гаскон и Обрак;
  • коне от порода Френски Рисак.

Поканени са и се очакват гости от Франция, Румъния, Сърбия и Турция.

Изложението ще започне с представяне на участниците и гостите и дефилиране на коне от порода Френски Рисак. 

Ще бъде проведен конкурс по развъдни групи и индивидуално участие за порода Ил дьо Франс.

След конкурса на животните от порода Ил дьо Франс ще бъде направена демонстрация на ултразвук; оценка на трупа и дегустация на агнешко от три породи – Ил дьо Франс и Мутон Шароле (месодайни породи) и Лакон (млечна порода), както и на млечни продукти произведени във ферма „Верде“.

Всички отличени животни и участници ще бъдат наградени.

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИМ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ!

Изложението е организирано с финансовата подкрепа на МЗХГ по Регламент /ЕС/ № 702/2014