Покана за свикване на Общо събрание на Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България

Уважаеми колеги,
Управителният съвет на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България свиква Общо събрание, което ще се проведе на 29 март 2019 г. от 10:30 часа в зала №1 на Тракийски университет, Аграрен факултет – гр. Стара Загора, при следния дневен ред:

 1. Прием на нови членове
 2. Отчет за дейността на АИлФБ през 2018 г.
 3. Селекционна дейност – нови изисквания
 4. Разни:
  – Прилагане на Регламент /ЕС/ 2016/1012 на ЕП и на Съвета от 8.06.2016 г.;
  – Изпълнение на Селекционната програма за породата Ил дьо Франс;
  – ЕРК /електронна родословна книга/ и управление на базата данни за породата ИлФ ;
  – Схеми за подпомагане от ДФ „Земеделие“ дейността на членовете на АИлФБ.

Най-учтиво Ви каним да вземете участие!

Уважаеми колеги, след провеждане на Общото събрание на всеки член на Асоциацията ще бъде предоставен подписаният индивидуален Договор за селекционна дейност за 2019г.

Договорът трябва да бъде представян при всички проверки във Вашата ферма, извършвани от ДФ „Земеделие“ , Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството или други контролни органи.

От ръководството!

За контакти и повече информация:
зооинж. Зорница Димитрова, GSM: 0896 630164

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук