Една от основните мисии на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството е управление и съхраняване на националните генетични ресурси в животновъдството. Част от дейностите на Агенцията за осъществяване на тази мисия са поддържане и управление на единствените в страната станции по изкуствено осеменяване, поддържане  и управление на  националната генетична банка със замразен семенен материал за възпроизводство, организиране и подпомагане на дейността на развъдните организации за реализиране на развъдните им програми, чрез осигуряване на криоконсервиран семенен материал.

ИАСРЖ организира Първи есенен преглед на биволски разплодници

По инициатива на изпълнителния директор на ИАСРЖ  зооинж. Георги Йорданов на 04.10.2017 г. от 11:00 часа в Станция за изкуствено осеменяване в гр. Сливен ще се проведе Първи есенен преглед на биволски разплодници с участието на представители от Развъдни организации, научни среди, държавни институции и фермери. Една позабравена традиция в стадата, с която се цели да се прецени телесното състояние на животните – техният екстериор и кондиция. Преценяват се също така и основните контролирани признаци – полова зрялост, потентност, качества на спермата и  спермопродукция. На прегледа ще дефилират елитни представители на породата Българска Мурра, порода с уникален генотип за висока млечност, отлична приспособимост, добър здравен статус и непретенциозност към храната.

Събитието ще се състои от 11:00 до 13:30 часа, като включва:

 • Откриване и дефилиране на животните (от 11 до 12 часа);
 • Дискусионен брифинг (от 12 до 13:30 часа).

Сред гостите са поканени:

 • Министърът на земеделието, храните и горите;
 • Заместник министърът на земеделието, храните и горите – ресорен в животновъдството;
 • Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“- РА;
 • Деканът на Тракийския университет – Аграрен факултет гр. Стара Загора;
 • Ръководителят катедра „Генетика, развъждане и репродукция“ към Аграрен факултет гр. Стара Загора;
 • Председателят в Селскостопанска академия гр. София;
 • Фермери;
 • Зооинженери;
 • Ветеринарни лекари в района на гр. Сливен;
 • И други.

Целта на организираното събитие от агенцията и развъдните организации е да се популяризират националните генетични ресурси при биволите от породата „Българска Мурра“ и възможността да ги съхраним и опазим за идните поколения.

 

За биволовъдството:
Отглеждането на биволи датира от създаването на Първото българско царство. Особено силно се е развило през XVIII–XIX век, когато занаятчийството и търговията са процъфтявали по нашите земи. Биволите са наричани „черното злато“ и били използвани предимно за теглителна сила, месо и по малко за мляко. Народната селекция първоначално е била насочена към работоспособността им. Едва 20–30 години след освобождението от турско иго е започнала селекция по млечна продуктивност и в последствие по масленост. Така преминавайки през вековете в наши дни българските фермери отглеждат най-продуктивната порода биволи Българска Мурра в Европа.

Бонка Георгиева Чолакова,
Директор на Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук