За управиелката  на „Агрокомплекс Рашково” ООД г-жа Маргарита Тодорова не може да се каже с точност дали грижите за растенията или грижите за животните качват адреналина и повече. Тя е агроном по професия, с над 35-годишен стаж, като през последните 12 години успешно работи в областта на животновъдството.

Фермата започва дейност през 2004 г., със 150 овце, с които развъдната дейност се осъществява от експертите на ИАСРЖ. Още през 2005 г. овцете са 400, а обработваемата земя – 500 дка. През следващите години се увеличават и животните и земята. Към настоящият момент обекта е сертифициран като биопроизводител. В стопанството се отглеждат 500 овце и 300 кози, а обработваемата земя – наета и собствена е 2000 дка. С малката мандра на територията на стопанството, производственият цикъл се затваря. Козевъдната ферма предлага пастьоризирано био мляко и козе сирене. Произведеното мляко и агнетата се реализират на вътрешния пазар на проверени и платежоспособни клиенти.

През последните години дружеството реализира положителни финансови резултати. То е бенефициент по разплащания за субсидии на декар обработваема земя и глава животно на ДФ „Земеделие”.

Фермата притежава обори, селскостопански сгради, складове, техническа работилница, мандра, жилищни сгради за животновъдите, модерна административна сграда с интернет покритие, млекосъбирателен пункт. Предприятието произвежда селскостопанска продукция по биологичен начин и добри производствени практики.

В момента се отглеждат три направления овце: аборигенно стадо от 270 чистопородни овце от породата Западностаропланинска, с които фермата участва в Агроекологични проекти, млечно направление от породата СПБМ и месодайно направление с породата Романовска овца, с участие на високопродуктивни кочове от породата Ил дьо франс.

Западностаропланинските овце са разпространени  в Софийска, Врачанска и Пернишка област. Общините: Сливница, Драгоман, Годеч, Своге, Ботевград, Берковица,  Вършец, Брезник и Трън. Главата е с права профилна линия, обрасла с вълна до очната линия. Ушите са изправени и нормално развити. Притежават характерна пигментация на ушите, около очите (вакли) и носното огледало. Опашката е тънка, достигаща под скакателните стави, но не до земята. Овцете са с правоъгълно тяло, сравнително дребни с височина при холката 57–60 см и дължина на тялото 62–65 см. Характеризират се с дълбоки и широки гърди. Костната система е здрава и плътна, а краката са с твърди копита. Биологичното плодовитост е  120–140%.

Фермата е член на Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България, Развъдна асоциация на млечни породи овце – гр. София и Асоциацията за развъждане на млечни породи кози – гр. Русе. Развъдната дейност с животните от Романовската порода се осъществява от ИАСРЖ. Отношенията с развъдните организации и ИАСРЖ са професионални и добри. Винаги се разчита на тяхната компетентност в селекционната дейност.

Производството на растителна продукция – тритикале, овес, ечемик, царевица и груби фуражи са за собствени нужди и външни продажби. Близостта на фермата до Ржана планина и отдалечеността от Ботевград – 20 км, позволява производство на екологично чиста продукция. Обекта е сертифициран като биопроизводител. В стопанството работят на трудов договор 8 човека. През лятната кампания се наемат на граждански договор допълнително още 10 човека.

„Агрокомплекс Рашково” ООД със седалище и адрес: Рашково, общ. Ботевград, БУЛСТАТ 131124513 е дружество с ограничена отговорност с Решение на СГС от 2003 г. и предмет на дейност – ловен туризъм, развъждане и отглеждане на животни, обработване на селскостопанска земя, външна и вътрешна търговия и др.

Гергана Цветанова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук