Повод да напиша тази статия е изтичането на 2.05.2017 г. срок за попълването на анкетната карта от 30 въпроса за промяна на ОСП. Обръщам се повече към хората от животновъдният бранш и най-вече към малките и средните ЗП, защото те са най-засегнати от тази политика. Изпускайки тази възможност да заявиш отношение и да предложиш промяна, нещата си остават същите, защото зърнените хиени няма да пропуснат тази възможност да го сторят, и да похвалят ОСП. През февруари те се събраха на морето да формират общо становище за ОСП след 2020 г. На тази среща нямаше предтавители на живоновъдите, което показва, че пак те ще формират аграрната политика и разпределението на срествата по  ПРСР.

През февруари Ст. Хоган слага началото на модернизацията и опростяването на ОСП, като стартира три месечни консултаций по темата. С тази промяна се цели ОСП да отговори на  предизвикателствата, пред които са изправени фермерите, и селските райони. Тази промяна ще допринесе за изпълненито на приоритетите и политиката на Комисията, насочена към създаването на нови работни места, растеж и утойчиво развитие на селските райони. Хоган приканва всички заинтересовани страни и обществени организации, които са свързани с аграрният сектор да вземат отношение и да участват активно в обсъждането на новата ОСП. Тази промяна се налага защото 65% от европейските граждани искат нови приоритети в политиката на ЕС, за развитие на земеделието, околната среда и климата, замърсяване на почвата и отношението ни към животните. Резултатие от обществените обсъждания и експертните предложения ще се използват в пътната карта на ОСП. Хоган заявява, че тази ОСП дава значителни ползи за всички европейски граждани по отношение на продоволствената сигурност, жизнеспособността на селските райони, околната среда в селските райони, както и по отношение на климата. Всички заинтересовани страни и обществени организации, които желаят да постигнат растеж и устойчиво развитие, дългосрочно бъдеще на земеделието и развитие населските райони, разнообразни и качествени храни, щадящи почвеното плодородие и запазващи околната среда и водите и хуманното отношение към животните. Тези, които са заинтересовани да се поддържа жизнена селската общност, за които земеделието е основен поминък, като се създават нови работни места, които да поддържат социалния териториален баланс на работната сила. Тези, които са заинтересовани от тези многобройни ползи за обществото и икономиката и за опазването на околната среда и териториите и местният ландшафт. За да се постигне това ОСП трябва да се направи промяна в разпределението на средствата по ПЪРВИ СТЪЛБ, а ВТОРИ СТЪЛБ да се фокусира върху конкуртноспособността, иновациите и опазването на околната среда и климата. Целевата подкрепа насочена към подпомагане на активните фермери, като възнаграждение за произвежданите храни ,които те предлагат на обществото за момента не се постига. За сега от тази ОСП са доволни единствено зърнопроизводителите, които усвояват близо 80% от евпопейските средства. Изполваният модел за подпомагане на животновъдите не работи в полза на животновъдите и обществото, което води до намаляване на производството на животновъдна продукция и фалит на земеделските производители (ЗП). Лошият модел и ниските изкупни цени на млякото налагани от монополистите-млекопреработватели доведе до спад в производството на мляко с 50%. Липсата на стопанска структора, която да се занимава с проблемите на малките и дребните животновъди ги обрича на ликвидация. Така, при наляти в аграрният сектор до момента 13.5 милиарда лева, България внася 500 х.тона мляко, 285 х.тона месо и 400 х.тона плодове и зеленчуци. Тази сума заедно с 380–400 милиона ежегодно подпомагане от държавния бюджет не са мотивирали 500 хиляди земеделски производители да продължат да се занимават с тази дейност, и затова са я преустановили и са заминали да се трудят по света. Тези средства от ЕС по ПРСР, не само не развиха сектора – те направо го затриха и с това обезлюдиха цели региони като Северозападна България. Ето затова тази промяна е необходима най-много на тези, които все още се надяват, че нещата могат и да се оправят. Затова успоредно с тази дискусия за промяна на ОСП, трябва да се провежа и дебата за СМЯНА НА МОДЕЛА НА ПОДПОМАГАНЕ В ТОЗИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ДО 2020 г., за да останат земедески производители. Основната цел на земеделието е ИЗХРАНВАНЕТО НА НАЦИЯТА, Т.Е. ДА ПРОИЗВЕЖДА ХРАНИ. Производтвото на храни и изхранването на нацията са елемент от националната сигурност на страната и затова президента Радев трябва да инициира публичен дебат на тази тема. Надявам се президента да помогне за създаването на една национална програма за развитие на аграрният сектор, коята да е задължителна за всяко правителство. Срамно е страна от ЕС в XXI век, с милиарди лева помощи от ЕС, да не може да се изхрани и да има 300 хиляди гладуващи, основно селяни. Срамно е за една аграрна България, която през 1939 г. с воловете е могла да изхрани 30 милиона души, днес да се изхранва от подаянията на хранителните вериги с храни от кофите за боклук. Аграрна България и селяните никога не са били в това унизително положение. Наглите политици трябва да се засрамят от това, до което са докарали сектора и селяните. Единственият сектор  който може да ни избави от бедността, глада и мизерията и да ни възроди като нация, това е аграрният сектор. Обществените консултации ще продължат 12 седмици. Призовавам всички ЗП, гражданските организации, граждани, експерти и всички останали заинтересовани страни да изразят своите виждания и мнения за бъдещата ОСП. От това как ще развием аграрният сектор зависи БЪДЕЩОТО НА НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА. Ако не успеем да направим необходимото, ще бъдем единствената нация и държава, която се е самоликвидирала от политическа алчност.

Н.с.І.ст. Йордан Малджански
гр. Враца

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук