Програма

8 март, зала Мусала, 2 ет. Конгресен център, ИЕЦ София

Част от лекторите:

Част от темите:

  • Напредък в затваряне на цикъла на проектиране, производство, потребление и управление на отпадъците – предизвикателствата и възможностите, които кръговата икономика предоставя на България
  •  Успешни примери при кръговата икономика за малките и средни предприятия в Европа
  •  Сесия ИТАЛИЯ с участието на италианските фирми Апиесе, КАФ, Идро Груп, Ладурнер Амбиенте, Идро Италия

Теми: мобилно компостиране, иновативни технологии за затворен цикъл от отпадъци – енергия – компост – храна, устойчиво третиране на утайки и отпадни води; микровълнова пиролиза на излезли от употреба гуми, др.

  • Ефективно оползотворяване на отпадъците:
  • Холандският напредък: 80% от всичките ни отпадъци се рециклират, 17% се изгарят за производство на енергия, а само 3% се депонират. В Холандия се работи не само по последната част на кръга (оползотворяване на отпадъци и рециклиране на отпадъци), но и с целия кръг дейности вкл. разработване на нови бизнес модели и на по-интелигентни и по-ефективни продукти.
  • Съвременни технологии за термична обработка на отпадъци с методи на третиране, които имат за цел да оползотворяват енергията от отпадъците по високо ефективен начин
  • Производство на биогаз от активни утайки в пречиствателни станции за отпадъчни води – предимства на анаеробното разлагане на утайки от отпадъчни води: производство на енергия, стабилизация на утайки от отпадъчни води, намалено съдържание на сухо вещество и подобрени качества за торене на получената утайка.

Пълно съдържание на Програмата

Регистрация

Организатор:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук