ДЮПОН и ДАУ  обявиха, че Европейската Комисия е одобрила сливането чрез равни дялове на двете компании при изпълнение на определени условия.

Това одобрение е значителна стъпка към осъществяването  на сделката по сливането и бъдещото създаване на три силни, независими компании.

В дългосрочен план, създаването на тези компании ще бъде от още по-голяма полза за акционерите и клиентите и ще даде нови възможности за служителите, като всяка компания ще бъде водеща в съответните  сегменти, където глобалните предизвикателства стимулират търсенето на нейните продукти. Една от новите компании, чието име предстои да бъде оповестено, ще бъде изцяло насочена към  Агробизнеса и ще обединява продуктите и брандовете за растителна защита на ДАУ, ДЮПОН, както и семената на ДАУ и ПИОНЕР.

Одобрението на Европейската Комисия зависи от изпълнението на поетите от ДЮПОН и ДАУ ангажименти, свързани със сливането. И двете компании вярват, че становището на Европейската Комисия е благоприятно за запазване на една конкурентна среда и съответства на стратегическата логика и възможните ползи от такава сделка.

По-конкретно, ДЮПОН ще продаде своите хербициди срещу широколистни плевели в житни култури и част от инсектицидите , заедно с развойната дейност по тях и производствените мощности.  В момента ДЮПОН води преговори за продажбата на посочените по-горе активи.

ДЮПОН ще запази бизнеса и развойната дейност, свързан с третиране на семена, нематоциди, фунгициди и продукти, които са в последен стадий на разработване. Тези продукти и проекти ще бъдат разработени до край и пуснати на пазара.

След продажбата на част от бизнеса за растителна защита на ДЮПОН,  новосъздадената компания ще запази силните си позиции на пазара, което включва богато портфолио от хербициди за контрол на житни и широколистни плевели при царевица, соя и житни култури, надеждните и утвърдени продукти за контрол на болестите на ДюПон, както и  продуктите за растителна защита на Дау Агросайънс. По този начин новата компания ще  може да предложи на земеделските производители пълна гама от продукти за растителна защита, семена  и иновативни решения, които ще дават възможност за богат избор и  по-добра производителност.

И двете компании продължават конструктивно да работят с регулаторните органи в съответните юрисдикции, за да получат окончателно глобално разрешение за сливането, което те са уверени, ще бъде постигнато.

Допълнителна информация може да бъде намерена на www.dowdupontunlockingvalue.com

[col2]За ДАУ
ДАУ съчетава силата на науката и технологиите за създаване на иновации, което е от съществено значение за човешкия прогрес.

Компанията е фокусирана в разработването на продукти, с помощта на които да помогне за разрешаването на много от най-трудните проблеми на света, като например необходимостта от прясна храна, по-безопасен транспорт, чиста вода, енергийна ефективност, по-трайна инфраструктура, както и за увеличаване на производителността. ДАУ доставя широка гама от технологични продукти и решения за клиенти в 175 страни и в сектори с висок растеж, като например пакетиране, инфраструктура, транспорт, грижи за потребителите, електроника, и селското стопанство. През 2016 г. ДАУ има годишни продажби от $ 48,0 милиарда и приблизително 56,000 служители по целия свят. Компанията произвежда повече от 7000 продукта , разполага със 189 производствени мощности в 34 страни по целия свят. Названието “Дау” или “Компанията” означава Dow Chemical Company и неговите консолидирани дъщерни дружества, освен ако друго не е изрично отбелязано.

Повече информация за ДАУ може да се намери на www.dow.com[/col2] [col2]Зa ДЮПОН
Създадена през  1802 година, ДЮПОН предлага на пазара високотехнолотични продукти, материали и услуги.

Компанията вярва, че чрез сътрудничество с клиенти, университети, правителства и неправителствени организации може да помогне за разработване на модерни и съвременни решения за справяне с най-новите предизвикателства на нашето време като осигуряване на достатъчно здравословна храна за хората навсякъде по света, намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, и защита на околната среда.

За допълнителна информация относно ДЮПОН, моля посетете www.dupont.com[/col2]

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук