От 7 до 9  март в София ще се проведе ежегодна международна изложба и конференция за управление на отпадъците, рециклиране и възобновяема енергия организирана от Виа Експо. Тази година акцентът ще бъде поставен върху оползотворяването на отпадъците в селското стопанство.  Изложители от Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Холандия, Швейцария и Южна Корея ще представят решения за получаване на енергия и нови суровини от отпадъци. Компании ще демонстрират малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и  всички останали индустриални сектора, генериращи биоразградими отпадъци.

Посетителите ще имат възможност да видят и високоефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. Ще бъдат предложени също така и селскостопански машини и линии за тръбно силажиране и компостиране, както и земеделски системи в оранжериите с напреднали технологии т.н. хидропонно отглеждане на култури.

Какви други експонати ще привлекат вниманието на земеделските стопани и фермерите?

  • машини за автоматизирано преработване на селскостопанските отпадъци в биомаса; преси за балиране
  • машини за компостиране и за приготвяне на силаж
  • системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци
  • оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост, които успешно се прилагат при производството на фуражи и храни
  • инсталации за производство на храни за домашни любимци
  • хибридна когенерационна система на биомаса и биогаз за икономично отопление и охлаждане чрез оползотворяване на отпадната топлина в консервни фабрики, винарни, парници и мандри.

Интерес ще предизвика качествена отоплителна система, шведско производство , която работи с различни видове термопомпи (геотермални, въздушни и за отработен въздух). Когато се изгражда отоплителна система с термопомпа е задължително да подберем качествен и надежден продукт, за да можем да разчитаме на безпроблемна работа в студените дни, дори и при температури под -25 градуса. Предимствата на термопомпите са много – минимално обслужване, възможност за охлаждане, най-ниска цена на топлинна енергия, автоматизирана работа,  съвместимост с различни топлоизточници и др.

По време на конференцията представители на Европейската асоциация за биогаз ще говорят относно неправилната употреба на утайките от пречиствателните станции, която  може да предизвика сериозни екологични последици (замърсяването на околната среда, свлачище, и т.н.). Броят на инсталации за биогаз в Европа се е увеличил до 17 376 през 2015 г., като утайките са втората най-използвана суровина за производство на биогаз в Европа с дял от 16%.

Паралелно на изложбите ще се проведат и две международни конференции.

На 7 март – XIII Конференция за Енергийна ефективност и Възобновяема енергия, а на 8 март – VIII Конференция за Югоизточна Европа „Управление на отпадъци и рециклиране

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук