3508806728Спешно сформиране на работна група по поземлени отношения към МЗХ с участието на заинтересованите браншови организации. За това призова Асоциацията на земеделските производители в България в отворено писмо, адресирано до министъра на земеделието Десислава Танева.

Писмото е във връзка с решение на министъра на земеделието за определяне на изпълнител (Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“) по възлагане на обществена поръчка за изготвяне на „Кодекс за поземлените отношения“ с краен срок 15.11.2016г.,

„Работната група трябва да заработи максимално бързо, с което да стартират паралелни задълбочени дискусии и конструктивен дебат по теми на изготвяния проект на „Кодекс за поземлените отношения“, става ясно от писмото, подписано от Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ.

Писмото отбелязва, че слабостите в поземлените отношения са причинени от оскъдната и ненавременна комуникация между МЗХ и заинтересованите браншови организации в процеса на подготвяне на нормативни промени. В това число влизат недостатъчната прозрачност, както и несъобразяването със експертните становища на асоциациите.

„АЗПБ намира за целесъобразно включването на браншовите организации на най-ранен етап в процеса по изготвянето на Кодекса, което ще е предпоставка за създаването на адекватна нормативна база, постигаща ефективно прилагане и изпълнение на заложените цели. Поземлените отношения като част на правната система са изключително важни за уреждането на обществените отношения в агробизнеса и създаването на стабилна среда за развитие, инвестиции и повишаване на конкурентоспособността“, пише още в писмото на Венцислав Върбанов.

В тази връзка очакванията на АЗПБ са Кодексът за поземлените отношения да е резултат от съвместната работа на съответна работна група с МЗХ; всички нови механизми да са публично дискутирани, а също така да се предостави необходимото време за адаптация на стопанствата и усвояване на новите постановки, става ясно от отвореното писмо.

„Поддържаме предходното наше предложение за създаване на единен фермерски регистър, целящ облекчаване на административната тежест. Приканваме МЗХ още в настоящия момент при сключването на доброволните споразумения да популяризира вижданията си за новостите в Кампания по Директни плащания 2017г., за да се избегне практиката от 2015г. и 2016г. на въвеждане промени само месец-два преди старта ѝ и удължаване крайния срок на Кампанията“, призова Венцислав Върбанов.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук