Зам.-министър Грудев„От 2-ри септември 2016г. ще започне приемът на заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г. Тя ще стартира с бюджет от 341 млн. евро.“  Това обяви зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на връчването на изготвения хиляден бизнес план от Националната служба за съвети в земеделието по подмярка 6.3 „Стартова помощ  за развитие на малките стопанства“ от ПРСР 2014–2020г.

Приемът на заявления ще продължи до 3 октомври, като подмярката е насочена за инвестиции и развитие на малките населени места. „Кандидатите ще имат повече от месец, за да подготвят своите проектни предложения“, каза зам.-министър Грудев и коментира, че общините ще имат достатъчно време, за да изготвят и подадат необходимите документи.

„През настоящия прием те ще могат да получат финансова помощ за изграждане, реконструкция и ремонт на общински пътища и улици“, посочи той и допълни, че по подмярката  ще се включат и допустими дейности, като реконструкция, ремонт и обзавеждане на общински детски градини и основни или средни училища. „Сред допустимите инвестиции са изграждането и реконструкцията на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места с под 2 000 жители“, поясни още Васил Грудев.

Той информира, че заповедта, с която се обявява приемът, вече е факт и е публикувана на интернет страницата на Министерството.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук