Държавен фонд „Земеделие“ обяви класирането за финансовите 2017 и 2018 години по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

След извършена проверка и финансова оценка, съгласно разпоредбата на чл.13 от Наредба 2 от 4 април 2014г., 50 са одобрените проекти за 2017г. и 34 са одобрени за 2018г.

От подадени 132 заявления за предоставяне на финансова помощ със срок за изпълнение в периода 2016–2018г., одобрени за подпомагане по мярката са 128 проекта. Определеният със заповед за прием бюджет е в размер на 93 808 967 лв., а одобрената финансова помощ е 50 016 966 лева. Ангажираните средства по финансови години са 19 983 847 лв. за 2016г., 14 000 716 лв.  за 2017г. и 16 032 404 лв. за 2018г.

Списъците с класираните проекти, допустими за подпомагане през финансовите 2017 и 2018 години, е публикуван на сайта на ДФ „Земеделие“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук