iai-logoС идеята, че иновациите са необходимо и практично решение за българското земеделие, както и защото сме уверени, че те имат почва и у нас, Институтът за агростратегии и иновации стартира информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“. Чрез нея ще ви показваме как в други страни от ЕС се прилагат успешни иновативни решения в селското стопанство, с които фермерите решават своите проблеми и правят бизнеса си по-успешен. Основната цел на нашата кампания е съвсем скоро да можем да говорим за такива примери и в нашата страна. За целта също така, като част от кампанията ще ви информираме и за най-актуалното от случващото се във връзка с подкрепата за иновациите и иновативните оперативни групи у нас. Надяваме се, че всичко това ще запали у вас искрата на желанието да бъдете винаги актуални и едни гърди пред конкуренцията, защото иновациите ще са винаги на мода…

Управление на хранителните вещества в пасища

Иновативен проект, осъществяван в Германия, има за цел да повиши стабилността и качеството на добивите в типичните за областта Шлезвиг-Холщайн тревни площи. Проектът също така се стреми да увеличи използването на местни източници на протеин чрез адаптирани стратегии за торене и в допълнение да интегрира бобови фуражни култури в системите за управление на пасищата. Същевременно подобряването на ефективността от хранителните вещества в оборската тор върху пасищата и устойчивото управление на заблатени низини и пасища също са на фокус. Проектът „Управление на хранителните вещества в пасища“ се базира на представителни данни от пилотни стопанства в района на Шлезвиг-Холщайн, въз основа на които ще се вземат подходящи мерки за намаляване на специфичните за района и оперативните излишъци на хранителни вещества в стопанствата с висок процент на постоянни пасища.

Първите оперативни данни, хранителни баланси, мерките за управление на пасища и спецификата на тревните площи се определят заедно с фермерите. След анализ на критичните точки, в който се оценяват всички мерки за управление за тяхното влияние върху управлението на хранителните вещества, е предвиден обмен между пилотните стопанства и създадената оперативна иновативна група, който да позволи установяването на иновативни стратегии за управление. След това тези стратегии биват демонстрирани и тествани в действащи стопанства едновременно с провеждането на проби на опитните полета на Земеделската камара в Германия. Именно от придобитите знания и отчетни данни, ще бъде възможно до края на периода на изпълнение на проекта да се разработи практически инструмент за вземане на решения, приложими в земеделската практика.

Институт за агростратегии и иновации
www.agroinnovations.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук