Днес, 9 декември 2015г., в зала „Гранитна” на Министерски съвет, министърът на земеделието и храните Десислава Танева и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция Румен Порожанов връчиха първите сключени договори по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020г. На събитието, което беше веднага след заседанието на Министерски съвет, присъства министър-председателят Бойко Борисов и пожела успех на одобрените кандидати.

MC1 Dogovori PRSR 2014_2020По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014–2020г. са сключени 66 договора на обща стойност 3 366 616 лева. Първият прием на заявления по 19.1 беше проведен в периода 12.08–4.09.2015г.

Официално бяха връчени на бенефициенти от страната и първите договори от подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014–2020, с общ размер на одобрена субсидия от 5 139 419 лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук