ABB-LOGO---WhiteBgВ миналото в страната са се отглеждали голям брой биволи, но е липсвала държавна или обществена организация, която да определя и насочва развъдната политика по биволовъдство. Едва през 30-те години на миналия век се появяват и първите наченки на обществени форми на развъдни организации, когато в някои райони на страната са били създадени „Биволовъдни дружества”.
С тези дружества се поставя началото на бъдещата организирана работа при биволите, но за голямо съжаление те са просъществували за кратък период от време.
В новите условия отново възникна идеята за обединяване на българските биволовъди, като се използва опита на биволовъдните дружества от миналото, многовековните традиции по биволовъдство, които да се обогатят с опита на съвременните говедовъдни асоциации в Западна Европа и националните асоциации към Международната федерация по биволовъдство.
Тази идея срещна единодушна подкрепа на десетки биволовъди от цялата страна. Създаден бе 15-членен „Инициативен комитет”, който насрочи Учредително събрание за обединяване на биволовъдите, на което присъстваха над 80 дейци по биволовъдство от цялата страна. Така в деня на биволовъда „Караманов ден” на 15 януари 1999г. в бившия Институт по биволовъдство в гр.Шумен бе създадена „Асоциация на Биволовъдите в Бъгария” (АББ), като се утвърди нейния устав и избраха ръководни органи.

Дейности на асоциацията:

  • Усъвършенстване на селекционно-племенната дейност в отрасъла биволовъдство.
  • Подготовка на проектни решения за изграждане на малки и на по-големи биволовъдни ферми за ефективно производство на биволско мляко, месо и елитни разплодни животни.
  • Оказване на активно иновационно подпомагане на биволовъдите в областите – хранене и технология на отглеждане, както и на новите изисквания на ЕС за качеството на добиваното биволско мляко и месо.
  • Подпомагане в реализацията на чуждестранни инвестиции в биволовъдството.
  • Участие при вноса на висококачествен семенен материал от елитни биволски бици.
  • Активно участие в международни биволовъдни организации.
  • Организиране и направляване на общата рекламна политика на предлагащите продуктите от биволовъдството.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, очакваме ви!
За контакти:
гр.Шумен, бул.„Симеон Велики“ №3,
тел.: +359 899 836 321, e-mail: abb@gbg.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук