Държавен фонд „Земеделие” изплати субсидии за животновъдство в размер на 2 516 218 лв. за заявления, по които бяха извършени допълнителни административни проверки.

Очаква се в началото декември ДФЗ да преведе и останалите 30% европейски субсидии по схемите за обвързано подпомагане в сектор животновъдство.

Пълно наименование Схема Брой заявления Оторизирани плащания (лв.)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави СМК 123 665 201,12
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници СКЮ 51 292 472,97
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол ЕЖСК 33 732 079,78
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки ДПЖ 49 62 117,55
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол ДЖСК 28 355 330,01
Схема за обвързано подпомагане за биволи Биволи 4 25 763,19
Схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството ПНДЖЗ 31 383 253,60
ОБЩО 319 2 516 218

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук