От 16 октомври 2015г. ще започне изплащането на подпомагането по схемите за подкрепа на животновъдния сектор. Индикативните ставки по схемите за обвързана подкрепа, определени въз основа на заявените животни, са както следва:

  • По Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – 254 лв. на животно;
  • По Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – 250 лв. на животно;
  • По Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол – 368 лв. на животно;
  • По Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (стопанства с 10-49 овце-майки и/или кози-майки) – 89 лв. на животно;
  • По Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 68 лв. на животно;
  • По Схема за обвързано подпомагане за биволи – 499 лв. на животно.

Окончателният размер на ставките ще стане ясен след приключване на проверките.

лого–мзх

Поради тежката икономическа и пазарна ситуация и финансовите затруднения на земеделските производители и в отговор на настойчивите искания от министрите на земеделието, ЕК предложи за кампания 2015 авансово изплащане на директни плащания в размер до 70%. МЗХ ще се възползва от предоставената възможност и в периода 16 – 22 октомври 2015г. ще изплати 70% от подпомагането по схемите за обвързана подкрепа за животни. Останалите 30% ще бъдат изплатени в периода 1 – 10 декември 2015г. Това означава, че животновъдите ще получат 100% от подпомагането към края на първото 10-дневие на месец декември 2015г.

Индикативните ставки по Схемите за преходна национална помощ са в следния размер:

  • По Схема за преходна национална помощ за говеда и/или биволи, необвързана с производството – 192.00 лв. за говеда и 336 лв. за биволи;
  • По Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (стопанства с над 50 и/или кози-майки) – 39 лв. на животно.

Преходната национална помощ се финансира изцяло с национални средства. Подпомагането по Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки ще бъде изплатено през 2015 г. в пълен размер. По Схема за преходна национална помощ за говеда и/или биволи през настоящата година ще се изплати подпомагане в максимален размер, съгласно възможностите на държавния бюджет.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук