Графиците за теренните проверки през 2015г., във връзка с обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели, са публикувани на интернет страниците на Областните дирекции по земеделие (ОДЗ). Графиците са достъпни за земеделските производители и на информационните табла в съответната ОДЗ, както и във всички общински служби по земеделие. Областните дирекции са информирали за графика и кметовете на съответните населени места, както и заявилите площи за подпомагане във физически блок попадащ в графика за проверка земеделски стопани. Към момента са извършени над 3200 проверки на физически блокове. До крайния срок 10 октомври ще бъдат проверени общо 36 616 физически блока извън новото заснемане, които се намират в 2713 землища, в 205 общини и 26 области на страната.

655-402-zemia-selsko-stopanstvo-zemedelie

Проверките имат за цел да определят и/или актуализират границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване. В резултат на данните от проверките, както и на извършеното самолетно и сателитно заснемане, ще бъде определен и обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 година.

1 коментар

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук