mzh_mzhКрайният срок за подаване на заявления по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (2014–2020г.) е 4 септември 2015 година. По нея ще се финансират дейности свързани с подготовката на стратегии за местно развитие. Общият бюджет по подмярката за настоящия прием е в размер на 4 766 422 евро.

Допустими кандидати за финасиране са местни партньорства или инициативни групи. Максималният бюджет, за който може да кандидатства едно партньорство или инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР през предходния програмен период 2007–2013г. е 30 000 евро, а за кандидати, които вече са подавали документи, той е в размер на 25 000 евро.

Документи ще се приемат в сградата на Министерство на земеделието и храните, която се намира в гр. София на бул. „Христо Ботев“ 55.

На електронния адрес: rdd@mzh.government.bg може да получите допълнителна информация, както и да задавате въпроси.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук