Българска агенция по безопасност на храните предприе необходимите мерки за контрол и превенция на болестта „заразен нодуларен дерматит“ след констатиране на огнища на болестта в провинция Одрин, Република Турция. Превантивно вече са въведени в състояние на повишена епизоотична готовност Областните дирекции по безопасност на храните в градовете Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Извършват се ежеседмични клинични прегледи на едрите преживни животни, отглеждани в общините, граничещи с Република Турция и Република Гърция, където е забранено и провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни. Информирани са кметовете на населените места, както и лицата, отглеждащи едри преживни животни, за клиничните признаци на „заразния нодуларен дерматит“. Напомнят се мерките за биосигурност в обектите с едри преживни животни и задължението на стопаните, при съмнение за заболяване или смъртност незабавно да бъде информиран официалния ветеринарен лекар. Провеждат се и срещи с фермерите за запознаването с начините за извършване на дезинсекция, както и подходящите инсектициди.

 

Заразният нодуларен дерматит не е зооноза ( не се предава от заболели животни на хора) и не представлява опасност за човешкото здраве. Той е силно заразна вирусна болест по едрите преживни животни, характеризираща се с треска и изрив от възловидни образувания по кожата. Болестта нанася големи икономически загуби вследствие на намален или изгубен млеконадой, вреди на качеството на кожата, както и други производствени загуби, вследствие ограничаване на търговията и невъзможност за движение на едри преживни животни и продукти от тях, от засегнатите региони.

 

Основният начин на предаване и разпространение на болестта е предимно механично чрез комари, мухи и други насекоми и кърлежи, както и чрез директен контакт между здрави и болни животни. Заразени с вируса фуражи, водопои, оборудване, превозни средства и постеля, също могат да бъдат източник на зараза.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук