При проверката на Комисиятасъстоянието на язовир „ Нови Пазар 1” се констатира, че няма опасност от преливане на язовира, както и от заливане на прилежащите по течението на реката гр. Нови пазар и инфраструктура. Комисията установи, че преливникът е в добро експлоатационно състояние и не застрашава сигурността на язовирната стена.

По  данни на Напоителни системи към момента  обемът на язовир „Нови Пазар 1”  е 1 950 000 м3. и не е налице преливане. Контролирано през основния изпускател се  изпускат  0,5 м3 / сек. водна маса за осигуряване на свободен обем, което ще продължи до достигане на контролния обем.

При проверката  са установиха частични повърхностни нарушения на бетоновата облицовка на преливника. Изтичането на вода в момента на огледа през тези пукнатини е било в количество  около 2 – 3 л/с. В момента на проверката водното ниво се понижава през основния изпускател.  От екипът на „Напоителни системи” ЕАД –  клон Шумен ще се предприематнеобходимите мерки за понижаване на водното ниво на язовира и отстраняването на нередностите по бетоновата облицовка на преливника му.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук