Държавен фонд „Земеделие“ постави строги ограничения за покупката на комбайни по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“. Според публикуваната едва снощи методика за оценка на земеделска техника, за която се кандидатства с проекти по подмярката, комбайните трябва да са с мощност до 200 конски сили за площи до 2000 декара, засети с насаждения от група I.

1

Това означава, че ако стопанството с такива култури е по-малко от 2000 декара, земеделецът не може да кандидатства за повече от един комбайн. При площи с такива насаждения от 2 000 до 5 000дка включително, общата мощност на комбайните, за които се кандидатства, трябва да е до 450 конски сили. За комбайни с обща мощност по-голяма от 450 конски сили могат да кандидатстват земеделци с площи над 5 000дка.

Това е записано в публикувания на сайта на ДФ „Земеделие“ Калкулатор за оценка на капацитета на земеделска техника. Чрез него кандидатите с проекти по подмярка „Инвестиции в земеделските стопанства“могат да сметнат и капацитетът на техниката за зеленчукови и овощни градини, както и насаждения с многогодишни медицински култури като лавандула, маслодайна роза, мента и други, разсадници, оранжерии, площи за посевен и посадъчен материал, гъби, насаждения за добив на дървесина.

Калкулаторът, инструкцията за използването му и декларацията за налична техника са публикувани на страницата на ДФ „Земеделие“
Калкулаторът, инструкцията за използването му и декларацията за налична техника са публикувани на страницата на ДФ „Земеделие“

Капацитетът на техниката се изчислява по различен начин, според това дали площите са до или над 112 декара. Калкулаторът не се прилага за проекти на животновъди, които кандидатстват за техника в рамките на животновъдния обект. Те обаче могат да кандидатстват за трактори и комбайни, ако отглеждат фуражни култури или имат пасища, разясниха консултанти пред Agronovinite.com. Не е ясно дали те могат да използват тази методика на изчисление, ако животновъдният обект се намира вътре в пасище или ливада.

Използваната земеделска площ трябва да съответства на таблица 4.1 –  сеитбооборот, където се посочва земята, с която се кандидатства по проекта. Според новите правила, фермерите до 2020г. ще имат право да купят земеделска техника на стойност до 500 000 евро, като субсидията по ПРСР е 50%.

Друга новост при кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“, е подаването на декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството. В нея се попълват данни за наличната техника, произведена след 2008г. или максимум 7 години назад към датата на подаване на заявлението за подпомагане. Посочват се видът, марката и моделът, годината на производство и номиналната мощност.

Подаването на такава декларация е задължително условие за кандидатите по мярката за инвестиции и ще се изисква и от хората, които вече са подали проекти. Това ще забави процеса по обработката на документи, предупреждават експерти. Приемът на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“започна на 14 април и крайната дата за подаването им, когато са за земеделска техника, изтича на 18 май.

Досега кандидатите с проекти за покупка на трактори и комбайни кандидатстваха „на сляпо“, тъй като нямаше официално одобрена методика за изчисление на капацитета на техниката. Те разполагат с 12 работни дни да направят корекции по вече подадените проекти и да ги внесат отново за разглеждане.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук