Земеделските стопани проявяват сериозен интерес към възможностите, предлагани от подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Приграмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Само до 16 часа в първия ден от приема на заявления за подпомагане 18 проекта бяха въведени в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). В областните дирекции на ДФ „Земеделие“ в страната е създадена организация за бърз прием на документите на кандидатите по подмярката.

Сред най-активните в първия ден бяха фермери от Ловеч – 4 регистрирани в ИСАК проекта, по два са въведените проекти от областите Ямбол, Русе, Бургас и Плевен. Заявления са подадени и в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ в Пазарджик, Видин, Пловдив, Добрич и Варна. Преобладаващата част от тези проекти са за инвестиции в сектор „Растениевъдство“ с цел подобряване на производствения процес и повишаване обема на произведената продукция. Подадени са проектни предложения за земеделска техника, основно за производство на етерично-маслени, зърнено-житни култури, трайни насаждения, лозя. Пет от първите подадени проекти са за стопанства, намиращи се в Северозападна България.

Въведените до момента в ИСАК проекти са за над 13,7 млн. лв. Общият размер на финансовата помощ, за която кандидатстват, е близо 7,2 млн. лв.

Припомняме, че приемът на заявления за инвестиции за закупуване на земеделска техника е до 18 май 2015 г. Ще се подпомага закупуването на техника, използвана за обработка на почвата и прибиране на реколтата: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук