IMG_9299Промени в нормативната уредба в горския сектор предвиждат до 2016 година да бъдат сертифицирани всички горски територии в страната, което ще доведе до по голяма прозрачност, проследяване на продукцията и увеличаване на икономическите ползи за отрасъла, което като цяло е възможност за по добро стопанисване на горите.
На семинар, който се проведе в с. Енина, като част от мероприятията във връзка със „Седмицата на гората” заместник министърът на Земеделието и храните доц. д-р Георги Костов посочи, че фирмите, които ще осъществяват дейност в горите ще бъдат задължени да спазват общоприетите горски стандарти.
На този етап са сертифицирани 36 горски стопанства или близо 700 хил. ха, което е 25% от горските територии у нас. В следващите 6 месеца ще приключи процедурата по сертификация на още 30 стопанства, с което процента на сертифицираните горски територии ще достигне 35%.

Участниците в семинара посетиха един от първите баражи построени у нас с цел спиране на бързите води. Задбаражното пространство се изпълва с наноси и това запазва почвата от ерозия. През 2015 се навършват 110 години от организираната борба с ерозията в страната.

Посетен беше и единственият в България „Музей  на залесяването”, който се намира в с. Шипка. В него се съхранява снимков и документален материал за историята и началото на залесяването и борбата с ерозията в България. Музеят се стопанисва от горско стопанство – Казанлък. Посещението в него е безплатно, като гражданите трябва предварително да заявят желанието си в стопанството.

В седмицата на гората е удачно да си спомним, че на състоялата се 18-годишна среща на Уравителният Съвет на Европейските Лесовъди през октомври 2014, българските лесовъди получиха много висока оценка за опита и приоритетите, които имат относно поддържане и запазване на биологичното разнообразие, както и оптимизирането на различните функции на гората. Не бива да забравяме обаче, че за да могат професионалистите да сътворят гората, която искаме да оставим за бъдещите поколения те се нужадят от подкрепата на обществото.

Гергана Цветанова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук