Само седмица след като зам.-министърът на земеделието Васил Грудев обеща на среща във Варна на 31 март 2015г. да се публикува подробна информация относно новата номенклатура с кодовете на различните култури, свързани с кампания по директни плащания 2015, тя вече е факт.

Напомняме, че по време на третата национална среща на АЗПБ експерти на асоциацията повдигнаха въпроса за необходимостта от промяна номенклатурата от кодове на селскостопанските култури, произтичаща от новите изисквания на еврорегламента за директните плащания, а именно: „Зимните и пролетните култури се разглеждат като различни култури, дори когато са от един и същи род”. До настоящия момент липсваше публична информация за нова номенклатура с кодове на селскостопанските култури, фермерите вече се регистрираха/пререгистрираха със „старите” кодове, а от АЗПБ настояха МЗХ да публикува новата номенклатура, тъй като земеделските стопани срещат проблеми при пресмятане броя и дяловете на културите за целите на новото „зелено” изискване по диверсификация. От друга страна, за фермерите с намерение за заявяване на схемата за обвързана подкрепа за плодове, зеленчуци и протеинови култури е задължително предварително да са запознати с новите кодове, за да знаят дали могат и съответно по каква схема да заявят площите със съответната култура, която отглеждат. От АЗПБ подчертаха, че към различните схеми има различни изисквания, които производителите трябва да познават, преди да са започнали да очертават площите си в кампания 2015, тъй като ще декларират, че ги спазват. В случая именно кодът на съответна култура по номенклатура е определящ за схемата.

От АЗПБ посочиха, че след публикуването на новата номенклатура, множество въпроси на фермерите вече имат ясен отговор и посочиха конкретен пример с грах. Грах от групата на „зърнени” с код 112041 (грах за зърно – зимен) и 112042 (грах за зърно – пролетен) може да се заяви за изпълнение на „зеленото” задължение за 5% ЕНП (азотофиксираща култура) и едновременно да се заяви и по схемата за обвързана подкрепа за протеинови, без да се изисква доказване на минимален добив.  Обаче грах от групата на „пресни зеленчуци” с код 141100 (зелен грах) също може да се заяви за 5% ЕНП (азотофиксираща култура), но схемата за обвързана подкрепа вече е за зеленчуци (при която задължително се доказва минимален добив с документ за реализация) и не може с този код да заяви схема за обвързана подкрепа за протеинови.

АЗПБ счита, че публикуването на новата номенклатурата би минимизирало възможните грешки от страна на фермерите при заявяването на новите схеми. Виждаме, че и самата администрацията е приела аргументите ни и е отделила в самостоятелен документ номенклатурата на кодовете на културите, които могат да бъдат заявявани по схемата за обвързана подкрепа за зеленчуци, плодове и протеинови култури, което значително улеснява производителите.

Новата номенклатура е на разположение на заинтересованите лица на интернет сайта на МЗХ.

От името на земеделските производители в България АЗПБ благодари на министерството за своевременната реакция и спазеното обещание.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук