Със заповед на министъра на земеделието и храните от 15 април 2015г. се забранява уловът на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти. До 15-ти май включително не е разрешен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав и на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта. Уловът на калкан във водите на Европейския съюз в Черно море е забранен до 15-ти юни.

До края на месец май ще важи забраната за уловът на пролетно-лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти намиращи се до 500м надморска височина. За рибностопанските обекти, които се намират на надморска височина от 500 до 1500м заповедта ще влезе в сила от 1-ви май и ще продължи до 15-ти юни включително.

През периода на забраните всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата под контрола на инспекторите по „Рибарство и контрол” от съответните териториални сектори на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

И през тази година любителите риболовци ще могат да ловят риба само във водоеми на територията на страната, разписани в Заповедта.

Любителския риболов през периода на забраната е разрешен в следните водни обекти на територията на страната:

Област Благоевград
• баластриера „Бистрака”, под моста за с. Покровник;
• водоем „Ормана” (“Гьола”) до Пресевната в местност „Ормана” в землището на гр. Гоце Делчев;
• водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово;
• водоем „Помпата”, с. Първомай, общ. Петрич;
• първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог.

Област Бургас
• баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

Област Варна
• яз. „Засмяно”;
• яз. „Николаевка” (голям);
• яз. „Бозвелийско”.

Област Велико Търново
• стари речни корита на р. Янтра:
o землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
o землище на гр. Полски Тръмбеш;
o землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
o землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
o землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
o землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;
o землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица;

• стари речни корита на р. Росица:
o землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
o землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
o землище на с. Михалци, общ. Павликени;

• баластриери:
o землище на с. Дичин, общ. Павликени;
o землище на с. Писарево;
• напоителни и отводнителни канали:
o местност Блатото, гр. Свищов – запад.

Област Видин
• яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;
• яз. „Кула”, общ. Кула

Област Враца
• яз. „Сухият скът“, общ. Враца;
• яз. „Лиляче“, с. Лиляче, общ. Враца
• р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.

Област Кюстендил
• стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
• два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;
• водоем с. Самораново, общ. Дупница.

Област Кърджали
• яз. „Охлювец”, общ. Кърджали;
• яз. „Момина сълза” намиращ се в землището на с. Чобанка, общ. Момчилград.

Област Ловеч
• яз. „Сопот” в цялата акватория, с изключение на следните зони:
o експлоатационната зона, която се разполага на 300м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ѝ навътре в акваторията;
o източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ѝ навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна);

• яз. “Славяни Кантон 5”, местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни;

• яз. “Славяни Кантон 5”, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни;

• старо речно корито на р. Осъм, местност Бибора, землището на с. Дойренци;

• старо речно корито на р. Осъм, местност Долната воденица, землището на с. Чавдарци;

• старо речно корито на р. Осъм, местност Старите корита, землището на гр. Летница;

• воден обект „Блато”, с. Йоглав;

• яз. „Марков дол”, землището на с. Торос с изключение на акваторията на експлоатационната зона, обособена пред язовирната стена;

• водоем „Зореница”, разположен между гр. Ябланица и с. Гложене.

Област Монтана

• яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника;

• баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;

• баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана;

• блато в кв. Момин брод, гр. Лом.

Област Пазарджик
• баластриера при с. Лозен;
• баластриера при с. Динката;
• „Дупките”, с. Говедаре;
• „Малък гьол”, с. Звъничево;
• студен канал на р. Марица, с. Синитово;
• студено пере при „Фазанарията”;
• канал „Кривата вада”;
• канала до пречиствателната станция.

Област Перник
• руднични езера в гр. Перник;
• сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;
• руднични езера в с. Драгичево и с. Рударци, общ. Перник;
• отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

Област Плевен
• яз. „Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;
• баластриери „Витски блата”, общ. Плевен;
• баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
• баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
• отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
• старо корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
• старо речно корито на р. Вит – „Кретско блато”, с. Крета, общ. Гулянци;
• яз. „Табакова чешма”.

Област Пловдив
• топлия канал.

Област Разград
• яз. „Бялата пръст” (Папаза).

Област Русе
• стари корита на р. Янтра в землището на с. Полско косово;
• стари корита на р. Янтра в землището на Гара Бяла;
• старо корито на р. Янтра в землището на гр. Бяла (Кривушата);
• стари корита на р. Янтра в землището на с. Ценово;
• общински язовир в землището на с. Тетово;
• общински язовир в землището на с. Щръклево.

Област Сливен
• баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;
• баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
• баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
• яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;
• напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област Смолян
• яз. „Тешел”;
• яз. „Златоград”;
• ез. Керяновия гьол (Рибката).

Област София
• бент „Панчарево”;
• водоем „Жеков вир”;
• баластриери в землището на с. Мрамор;
• баластриери в землището на с.Долни Богров;
• баластриери в землището на с.Чепинци;
• баластриери в землището на с.Световрачане;
• баластриери в землището на с.Челопечене;
• езеро в жк „Дружба”;
• яз. „Белопопци”, общ. Горна Малина;
• яз. „Осиковица”;
• баластриера „Мечката”, гр. Самоков;
• яз. „Алино”, с. Алино, общ. Самоков.

Област Стара Загора
• баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;
• баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж;
• баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж;
• баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж;
• баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;
• баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;
• баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т. нар. „Аксаков гьол”).
• яз. „Орешец”, с. Орешец, общ. Харманли;
• яз. „Крепост”, с. Крепост, общ. Димитровград;
• яз. ,,Левка”(новия), с. Левка, общ. Свиленград.

Област Шумен
• яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;
• баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;
• яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица;
• яз. „Върбица”, гр. Върбица.

Област Ямбол
• баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово;
• отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;
• яз. „Болярско – 2”, землището на с. Болярско;
• баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;
• гребен канал Ямбол – северна и южна част;
• стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук