640_053290c7d38bf59ab20d59367a1f04b4От 1 април 2015г започва предварителен прием на заявления за кандидатстване по Държавната помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae). Това се реши на Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Предвид технологичните срокове за засаждане на картофи, съгласувани с Министерство на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и браншовата организация на картофопроизводителите, срокът за кандидатстване ще продължи до 15 май тази година. Финансовият ресурс по Схемата е в размер на 600 хил. лв.

По нея до края на 2014г се подпомагаше борбата с почвените неприятели по картофите, като тя се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на производителите за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на вредителя.

За да може държавната помощ да се приложи и през програмния период до 2020 г., е разработен проект на Схема за държавна помощ за подкрепа на сектора. Предстои нейното одобрение от Европейската комисия.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук