Кандидатите с подписани договори по мерки Б и Г от

Националната програма по пчеларство (НПП) за 2015г могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие”. Крайният срок за приемане на заявления за кредитиране е до 31 юли 2015г в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите или по адрес на регистрация на юридическите лица.

Кредитите ще са с лихвен процент от 5 % на годишна база. Той ще се отпуска пряко от ДФЗ и ще покрива до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Кандидатите, следа да осигурят собствено финансиране за изпълнение на договора, което е в размер на 5%. За да получат кредит те трябва да докажат, че разполагат със средства за съфинансиране на инвестицията със съответните разходооправдателни документи. Погасяването на кредита и дължимите по него лихви се осъществява еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят получава по мерки Б и Г от пчеларската програма.По двете мерки се отпуска помощ за нови кошери, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата.

През изминалата 2014г ДФ „Земеделие” е предоставил 98 кредита на обща стойност близо 419 хил. лв.

Повече информация за схемата може да намерите на страницата на Фонд „Земеделие” www.dfz.bg в раздел „Държавни помощи”/ Кредитиране по Националната програма по пчеларство.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук