Меморандум за сътрудничество между балканските горски администрации бе подписан днес на среща в резиденция „Бояна“.

Във форума взеха участие представители на 8 страни – България, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Турция, Черна гора и Македония.

„През последните години засиления икономически натиск, настъпващите климатични промени, променящите се изисквания към горския сектор поставят редица общи проблеми пред всички балкански страни. В съвременните условия решаването на тези въпроси не може да се осъществява изолирано в границите на отделните държави. Подписването на Меморандум за сътрудничество между страните от балканския регион е от изключителна важност като средство за изграждане на диалог по актуалните горски политики“, подчерта зам.-министърът на земеделието и храните Георги Костов, в приветствието си.

С подписването на споразумението се предвижда учредяване на форум „Балкански гори“ на държавните горски администрации. Той ще има за цел да координира работата между страните и отговорните администрации за горите и горското стопанство. Процесът ще обхваща въпроси свързани с изготвяне и представяне на общи политики, позиции, обмен на информация, подпомагане на научно-изследователска дейност и предлагане на конкретни действия за опазване и устойчиво управление на горите.

Форумът предвижда участието на широк кръг институции, специалисти и преподаватели от специализираните университети, неправителствени организации, синдикати и други заинтересовани страни.

В обръщението си към присъстващите, инж. Красимир Каменов – зам.-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите заяви, че Меморандумът за сътрудничество остава отворен за всяка държава от региона, която желае да се присъедини. „Изразявам надежда, че срещата е начало на нов етап на сътрудничество между балканските държави за устойчиво управление и опазване на горите. Нека присъстващите на срещата да бъдат посланици на идеята за създаване на форум „Балкански гори“ и в останалите балкански страни“, допълни той.

В рамките на настоящата среща документът беше подписан от представители на четири горски администрации – България, Албания, Косово и Черна гора.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук