Фермерите, които не разполагат с индивидуална млечна квота или квота с недостатъчен размер, могат да подават заявления за разпределение на квоти за доставки и/или директни продажби. Това могат да направят стопаните, чиито животновъдни обекти са категоризирани в първа или втора група. Срокът за подаване на необходимите документи е до 28 февруари 2015 г.

Заявленията се отнасят за текущия последен квотен период, който е до 31 март 2015г. Образецът на заявлението е публикуван на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните, в рубриката „Пазар на млякото” или може да бъде намерен в най-близката общинска служба или областна дирекция „Земеделие”.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук