1. Издадена е заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за първично възникнало огнище на високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците – H5N1.
 2. Определена е 3 километра предпазна зона и 10 километра надзорна зона около огнището. В 3 км предпазна зона около защитената местност „Пода” попадат следните населени места и защитени местности: кв. „Крайморие” и кв. „Победа” на гр. Бургас, защитена местност „Пода” и защитена местност „Узунгерен”. В 10 километровата надзорна зона се включват: с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка, гр. Бургас и кварталите към него – „Меден рудник”, „Горно езерово”, „Долно езерово” и „Лозово”, Община Бургас, с. Черни връх, Община Камено, поддържан резерват „Атанасовско езеро”, защитена местност „Бургаски солници”, защитена местност „Вая” и защитена местност „Устие на р. Изворска”.
  В определената предпазна зона няма регистрирани големи птицевъдни обекти, а в наблюдаваната зона има 2 обекта, които са поставени под надзор от страна на служителите на БАБХ.
 3. За описаните по-горе зони – предпазната и наблюдаваната са наложени следните забрани:
 • Преместване и транспортиране на домашни птици или на друг вид птици, освен случаите на транзитно превозване, без да има разтоварване или спиране;
 • Изпращане на яйца за люпене, от животновъдните обекти;
 • Търговията с прясно месо, мляно месо, местни заготовки и местни продукти от домашни птици с произход от тези зони и див пернат дивеч;
 • Транспортиране или разпространение на непреработен тор от стопанствата с домашни птици или друг вид птици, отглеждани на закрито;
 • Ловът на пернат дивеч;
 • Пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата;
 • Наложена е забрана за провеждане на изложби, пазари или други събирания – изложби, пазари или други събирания.

На директорите на ОДБХ Бургас, Варна, Добрич и Силистра е възложено да организират :

 • Привеждането на ОДБХ в състояние на повишена епизоотична готовност;
 • Провеждане на заседания на областните епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки;
 • съвместни проверки с представителите на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели диви птици
 • Извършване на постоянен ветеринарно-медицински контрол
 • провеждане в изправност на дезинфекциозната техника
 • Извършване на засилен контрол на пазарите за птици
 • Извършване на периодични клинични прегледи и сондажни виросологични изследвания на домашни и диви птици.

Към момента няма информация за завишена заболяемост и смъртност при домашни и диви птици в регион Бургас, както и на територията на цялата страна.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете Вашият коментар!
Моля, въведете името си тук